تبیان، دستیار زندگی
زلزله را نمیتوان پیش بینی کرد، اما زلزله ای که ما پیش بینی کرده ایم، در حال وقوع است!
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تهیه و تنظیم ویژه نامه: باشگاه کاربران تبیان با یاری کاربران همیشه همراه تبیان