تبیان، دستیار زندگی
راجر فدرر 21 ساله  در ویمبلدون ، تنها سوییسی ها را به وجد نیاورد  بلكه در سراسر جهان ، همه تحت تأثیر تنیس مدرن و زیبای " فدرر "  قرار گرفتند . انگلیس گاردین این استایلیست سوییسی راه تبدیل از یك نوجوان...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هنرمند متواضع سوییس

موفقیت راجر فدرر 21 ساله  در ویمبلدون ، تنها سوییسی ها را به وجد نیاورد  بلكه در سراسر جهان ، همه تحت تأثیر تنیس مدرن و زیبای " فدرر "  قرار گرفتند .

انگلیس

گاردین

این استایلیست سوییسی راه تبدیل از یك نوجوان با استعداد  به یك قهرمان گرنداسلم  را با موفقیت به پایان رساند .

كمتر كسی  در دنیای امروز تنیس ، از استعداد ذاتی و خارق العاده  او برخوردار است . تا به حال فقط در جام دیویس ، ثابت كرده بود كه می تواند تحت فشار،  خوب بازی كند . برای همین خیلی ها به او توصیه كردندكه مربی اش را عوض كند  اما او از این كار اجتناب  و به محیطش اعتماد كرد . حالا در همین محیط ، قله تنیس را فتح كرده است  .

دیلی اكسپرس

دو هفته پیش ، روزنامه ها ،  لیتون هیوبیت و آندره آغاسی را  مدعیان اصلی قهرمانی می دانستند . برخی از آنها به فدرر هم به عنوان مدعی سوم نگاه می كردند . ما در دیلی اكسپرس ، حتی راجر فدرر را اصلاٌ عنوان نكردیم اما او حالا موشك استرالیایی را به پایین آورد . این نمایش ، یك استعداد بزرگ بود ؛ پیوند توانایی جسمانی با قدرت روحی ، پیوندی كه روی چمن های سبز ویمبلدون یك بار دیگر ، تاریخ نوشت .

سان

فدرر ، ششمین قهرمان جوان تاریخ ویمبلدون است . او تنها سه روز از سمپراس ودو سال از بیورن بورگ به  هنگام نخستین قهرمانی شان بزرگ تر است ، اما حالا  " فدرر"  قله مون بلان را فتح كرده است و برای این كار آنقدر استیل زیبایی داشت كه هیچ دلیلی وجود ندارد مدت ها همانجا نماند .

دیلی تلگراف

آخرین نفری كه پیش از فدرر با این اقتدار اول شده و ست های كمی را از دست داده بود ،  " ریچارد كرایچك " هلندی در سال 1996 بود اما او هم جرقه یی بیش نبود ، فدرر فرق دارد . هر كس به او نگاه كند احساس می كند او حاكم  جدید تنیس  در سال های اخیر است  ، تنیس به یك ورزش قدرتی تبدیل شده بود اما با فدرر ، هنر هم به این ورزش زیبا بازگشت .

آمریكا

International Herald Tribune

چرا باید این قهرمانی را یك شگفتی بدانیم . فدرر یك هنرمند تمام عیار است .  روی الستیك سخت استرالیایی ، خاك فرانسوی  ، سیمان امریكایی یا روی چمن انگلیسی .

نیویورك تایمز

شاید او مثل " بوریس بكر"  ، سمبل 17 ساله ی یك ملت نباشد . شاید هاله اسرارآمیز اسكاندیناویایی بیورن بورگ را نداشته باشد .شاید دهان بزرگ نیویوركی  جان مك انرو را هم نداشته باشد ، اما تنیس او گیرایی خاصی دارد . تنیس او تلفیق جذابی است  از حركات زیبا و افكار خلاق ، كه توانایی عبور از مرزها را دارد .

سوییس

تاگس آنزایگر

" فدرر" ، تاریخ نوشت اما رفتار متواضعانه او و اشك هایش نشان  دادند كه به عنوان یك انسان تغییر نكرده است . او نشان داد در موفقیت ها هم می توان  نرمال بود .

نوبه سورشر سایتونگ

شخصی مثل فدرر نه تنها عطش  برای پیروزی  و قهرمانی را سیراب می كند ، بلكه او این استعداد ناب را هم دارد كه زیر فشار و در لحظات دشوار ، توانایی  های جسمانی اش را با عالی ترین كیفیت احضار كند .