تبیان، دستیار زندگی
نخست از سیم‌چین خود برای بریدن سرب‌های رزیستورها استفاده کنید و سپس آن‌ها را در سمت پائین با زاویه 90 درجه به گونه‌ای خم کنید که بتوان آن‌ها ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ساخت ربات نوریاب - جلسه هفتم

1. رزیستورهای 4/7 کیلو اهم را جاسازی کنید (R3 و R4 در شکل شماره 3 جلسه پنجم).

الف. اگر از بسته چندتایی رزیستور استفاده می‌کنید از انتخاب رزیستورهای 4/7 کیلو اهم اطمینان حاصل کنید. این رزیستورها را با قطعات مشابه 4/7 اهم یا 47 کیلو اهم اشتباه نکنید.

ب. نخست از سیم‌چین خود برای بریدن سرب‌های رزیستورها استفاده کنید و سپس آن‌ها را در سمت پایین با زاویه 90 درجه به گونه‌ای خم کنید که بتوان آن‌ها را در بردبورد قرار داد (اگر سیم‌چین یا دم‌باریک در دسترس ندارید می‌توانید از قیچی استفاده کنید اما لبه‌های قیچی را خراب خواهد کرد. بنابراین از قیچی خوب استفاده نکنید). این مرحله در شکل شماره 10 در ذیل نشان داده شده است. برای این‌که بدانید تا چه میزان باید سرب‌های رزیستور را بچینید به سمت چپ در شکل شماره 11 مراجعه کنید.

به یاد داشته باشید که یک رزیستور باید بین ردیف‌های 1 و 10 کشیده شود در حالی که دیگری لازم است مابین ردیف‌های 10 و 15 قرار داده شود. بنابراین سرب‌های رزیستورها از طول یکسان برخوردار نخواهند بود.

ساخت ربات نوریاب - جلسه هفتم

شکل شماره 10

از سیم‌چین برای چیدن سرب رزیستورها در طول مناسب استفاده کنید و سپس آن‌ها را در زاویه 90 درجه به گونه‌ای خم کنید که به درون بربورد به خوبی جاسازی شود.

ج. سپس از رزیستورها برای متصل نمودن پین "ورودی" (G) از هر مسفت (ردیف‌های 1 تا 15) به زمین (ردیف 10) استفاده کنید. همان‌طور که در شکل شماره 3  عنوان‌بندی شده است R3 به Q1 و R4 به Q2 وصل می‌شود. هیچ اهمیتی ندارد که رزیستورها را در کدام جهت قرار می‌دهید یعنی آن‌ها در هر دو مسیر کار می‌کنند. این مرحله در شکل شماره 11 در بخش ذیل نشان داده شده است.

ساخت ربات نوریاب - جلسه هفتم

ساخت ربات نوریاب - جلسه هفتم

شکل شماره 11

از رزیستورهای 4.7 کیلواوهم برای متصل نمودن پین "ورودی" (G) از هر مسفت (ردیف‌های 1 و 15) به زمین (ردیف 10) استفاده کنید.

2. فوتورزیستورها را به کار گیرید (R1 و R2 در شکل شماره 3 در جلسه پنجم).

از دو فوتورزیستور برای متصل نمودن پین "ورودی" (G) از هر مسفت (ردیف‌های 1 تا 15) به ولتاژ باطری مثبت (ردیف 8) استفاده کنید. همان‌طور که در شکل شماره 3 مشاهده می‌کنید R1 به Q1 و R2 به Q2 متصل شده است. سرب‌های فوتورزیستورها را بچینید زیرا این بخش "چشم‌ها"ی روبات را تشکیل داده و باید بتوانیم مسیری که به آن اشاره دارد را تنظیم کنیم. آن‌ها را به‌ گونه‌ای تنظیم کنید که به سمت جلو و اندکی بالا اشاره می‌کنند. این مرحله در شکل شماره 12 در ذیل آورده شده است.

ساخت ربات نوریاب - جلسه هفتم

ساخت ربات نوریاب - جلسه هفتم

شکل شماره 12

 از فوتورزیستورها برای پین "ورودی" (G) از هر مسفت به منبع ولتاژ مثبت (ردیف 8) استفاده کنید.

مطالب مرتبط:

ساخت ربات نوریاب - جلسه اول

ساخت ربات نوریاب - جلسه دوم

ساخت ربات نوریاب - جلسه سوم

ساخت ربات نوریاب - جلسه چهارم

ساخت ربات نوریاب - جلسه پنجم

ساخت ربات نوریاب - جلسه ششم

ساخت ربات نوریاب - جلسه هشتم

ساخت ربات نوریاب - جلسه نهم

ساخت ربات نوریاب - جلسه دهم

ساخت ربات نوریاب - جلسه یازدهم

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تهیه و تنظیم: فاطمه گودرزی