تبیان، دستیار زندگی
مسفت‌ها می‌توانند از طریق تخلیه بار الکتریسته ساکن آسیب ببینند. از تماس مستقیم با پین‌های مسفت خودداری نموده و تنها با بسته‌بندی پلاستیکی آن‌ها ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ساخت ربات نوریاب - جلسه ششم

سیم پیچی مدار

در جلسه پیش با 2 مرحله اول سیم پیچی آشنا شدید. در این جلسه به ادامه آن می پردازیم:

3. مسفت‌ها را جاسازی کنید.

نکته مهم: مسفت‌ها می‌توانند از طریق تخلیه بار الکتریسته ساکن آسیب ببینند. از تماس مستقیم با پین‌های مسفت خودداری نموده و تنها با بسته‌بندی پلاستیکی آن‌ها را در دست بگیرید. سعی کنید از اقداماتی که می‌تواند باعث ایجاد الکتریسته ساکن می‌شود نظیر راه رفتن بر روی یک قالیچه، خودداری کنید. در صورت امکان، سعی کنید یکی از اشیای فلزی بزرگ در اطراف خود را لمس کنید تا قبل از تماس با مسفت‌ها خود را از بار الکتریکی تخلیه کنید.

مسفت‌ها هر کدام دارای سه پین است که عبارتند از: ورودی (G)، تخلیه (D) و منبع (S). شکل شماره 6 در ذیل یک مسفت را با سه پین برچسب‌دار نشان می‌دهد.

ساخت ربات نوریاب - جلسه ششم

شکل شماره 6. تصویر یک مسفت با سه پین برچسب‌دار. با نگاه کردن به مسفت از قسمت روبرو (جهتی که با اعداد و حروف پرینت شده است)، ورودی (G)، تخلیه (D) و منبع (S) به ترتیب از چپ به راست می‌باشند.

دو مسفت را بر روی بورد در ستون F یعنی یکی در ردیف‌های 1-3 (Q1 در شکل شماره 3 ) و دیگری در ردیف‌های 15-17 (Q2 در شکل شماره 3) با پین‌های جهت‌گیری شده قرار دهید همان‌گونه که در شکل شماره 7 در قسمت ذیل نشان داده شده است.

نکته مهم: توجه داشته باشید که چگونه دو سوی مدار دقیقا عین یکدیگر نیستند. "ورودی" به سمت چپ برای هر دو مسفت است. پیروی دقیق از این نکته بسیار مهم است زیرا قطعات دیگرمدار نیز متقارن نمی‌باشند نظیر سیم‌های مثبت و منفی از یک باطری.

ساخت ربات نوریاب - جلسه ششم
ساخت ربات نوریاب - جلسه ششم

شکل شماره 7. دو مسفت قرار داده شده به درون ستون F از بورد مدار.

4. سوبیچ خاموش/روشن را تعبیه کنید.

سوییچ خاموش/روشن را در ردیف‌های 6-8 از ستون B (جهت آن اصلا مهم نیست یعنی این سوییچ در هر دو جهت همانند یکدیگر کار می‌کند) قرار دهید. از سیم‌های جامپر به منظور اتصال حفره‌های E8 به F8 و E10 به F10 استفاده کنید. این اقدام دسترسی به پایانه‌های باطری زمینی و مثبت از هر حفره به ترتیب در ردیف‌های 8-10 را فراهم خواهد کرد. این مرحله در بخش ذیل در شکل شماره 8 نشان داده شده است.

ساخت ربات نوریاب - جلسه ششم
ساخت ربات نوریاب - جلسه ششم

شکل شماره 8. سوییچ خاموش/روشن که در ردیف‌های 6-8 از ستون B قرار داده شده و دو سیم جامپر که حفره‌های E8-F8 و E10-F10 را به یکدیگر وصل می‌کنند.

سوبیچ خاموش روشن 5 ردیف را بر روی بردبورد می‌پوشاند (به دلیل داشتن روکش پلاستیکی) اما تنها دارای 3 پین بوده و لازم است از قرارگیری آن به صورت صحیح اطمینان حاصل کنید.

نکته مهم: کیت‌های سیم جامپر معمولا از نظر طولی به صورت رنگی کدگذاری شده‌اند اما این رنگ‌ها از یک کیت به کیت دیگر متفاوت است. بنابراین، سیم‌هایی که در کیت شما با طول بین ستون‌های E و F انطباق دارد ممکن است لزوما به همان رنگی که در این شکل مشاهده می‌کنید نباشید اما اشکالی ندارد.

5.  پین "منبع" (S) از هر دو مسفت‌ها را به زمین وصل کنید.

از دو سیم جامپر به طول مناسب در جهت متصل نمودن پین‌های "S" به هر دو مسفت (ردیف‌های 3 و 17) به ردیف 10 استفاده کنید (که در نهایت به پایانه منفی پشت باطری شما می‌رسد). این مرحله در شکل شماره 9 در ذیل نشان داده شده است.

ساخت ربات نوریاب - جلسه ششم
ساخت ربات نوریاب - جلسه ششم

شکل شماره 9. از دو سیم جامپر برای متصل نمودن پین "S" از هر مسفت (ردیف‌های 3 و 17) به زمین (ردیف 10) استفاده کنید.

مطالب مرتبط:

ربات نوریاب - جلسه اول

ربات نوریاب - جلسه دوم

ربات نوریاب - جلسه سوم

ربات نوریاب - جلسه چهارم

ربات نوریاب - جلسه پنجم

ربات نوریاب - جلسه هفتم

ربات نوریاب - جلسه هشتم

ربات نوریاب - جلسه نهم

ربات نوریاب - جلسه دهم

ربات نوریاب - جلسه یازدهم

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تهیه و تنظیم: فاطمه گودرزی