تبیان، دستیار زندگی
علیرضا دبیر در حاشیه بازدید از بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها بیان این مطلب افزود: « روابط عمومی ها مظلومترین بخش هر سازمان هستند. در واقع همه کارهای سازمان بر عهده این بخش است اما در نهایت همه تلاش ها به نام افراد دیگر تمام می شود.»
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

روابط عمومی ها مظلوم واقع شده اند

علیرضا دبیر

علیرضا دبیر در حاشیه بازدید از بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها بیان این مطلب افزود: « روابط عمومی ها مظلومترین بخش هر سازمان هستند. در واقع همه کارهای سازمان بر عهده این بخش است اما در نهایت همه تلاش ها به نام افراد دیگر تمام می شود.»

به گزارش روابط عمومی، علیرضا دبیر در حاشیه بازدید از بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در گفتگوی اختصاصی با شارا با بیان این مطلب افزود: « روابط عمومی ها مظلومترین بخش هر سازمان هستند. در واقع همه کارهای سازمان بر عهده این بخش است اما در نهایت همه تلاش ها به نام افراد دیگر تمام می شود.»

عضو شورای شهر تهران با اعتقاد بر اینکه فعالیت روابط عمومی ها دیده نمی شود، تصریح کرد: « نکته قابل توجه این است که روابط عمومی ها هر کاری را برای سازمان ها انجام می دهند اما در نهایت گفته می شود که هیچ کاری انجام نداده اند.»

تنظیم: هومن بهلولی