تبیان، دستیار زندگی
کامیابی و خود شکوفایی رابطه نزدیکی با قدرت بیان دارد . فرد جهت کامیابی به مساعدت دیگران نیاز دارد و مساعدت دیگران مشروط است .یعنی تا شنوندگان از نقطه نظرات فردآگاه نشوند ، سرمایه و وقت خود را به خطر نمی اندازند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قدرت نفوذ بیان

کامیابی و خود شکوفایی رابطه ی تنگاتنگی با قدرت بیان دارد ، چون فرد از طریق هنر سخنوری اولا احترام شنوندگان و مخاطبان را کسب می کند و در ثانی زمانی که دیگران شاهد سخنان فصیح فرد می شوند خود به خود ،به این باور می رسند که فرد سخنور به طور طبیعی باهوش تر و با استعدادتر از اشخاصی است که متاسفانه از این قدرت برخوردار نیستند.

فرآوری:مریم تجریشی - مرکز مشاوره
قدرت نفوذ بیان

کامیابی و خود شکوفایی رابطه ی تنگاتنگی با قدرت بیان دارد ، چون فرد از طریق هنر سخنوری اولا احترام شنوندگان و مخاطبان را کسب می کند و در ثانی زمانی که دیگران شاهد سخنان فصیح فرد می شوند خود به خود ،به این باور می رسند که فرد سخنور به طور طبیعی باهوش تر و با استعدادتر از اشخاصی است که متاسفانه از این قدرت برخوردار نیستند. روشن است که با این گرایش و ذهنیت فرصت های خود شکوفایی بیشتری برای پیشروی یک آدم سخنور پدید می آید .فرد جهت کامیابی نیاز به همراهی و مساعدت دیگران دارد و مساعدت دیگران نیز مشروط است ، بدین معنی که تا وقتی که شنوندگان به وضوح از نقطه نظرات و دیدگاه های کاری افراد آگاه نشوند ، سرمایه و وقت ارزشمند خود را به خطر نمی اندازند . بنابراین به این علت است که فرد جهت کسب موفقیت بیشتر نیاز به قدرت بیان دارد تا بدین وسیله نقطه نظراتش را هر چه روشن تر در اختیار شنوندگان و مخاطبان قرار دهد .

خوشبختانه آدمی از قدرت اندیشه برخوردار بوده و می تواند با بهره گرفتن از قوای ذهنی اش هر چه بیشتر به این نماد خود شکوفایی آراسته شود .خوشبختانه ذهن آدمی از کارکردی مشابه عضلات و ماهیچه ها برخوردار است . بدین معنی که همان طور عضلات در اثر فعالیت بیشتر تقویت می شوند ذهن خلاق فرد نیز از طریق تحرک و فعالیت کارآمدتر می شود و این کیفیت در رابطه با قدرت بیان و نفوذ کلام از طریق مشغولیت ذهنی کافی میسر می شود . بدین معنی که هر چقدر فرد بیشتر کلمات و یا سخنرانی هایش را از پیش برنامه ریزی و سازماندهی کند به همان نسبت نیز به شکل فرد تیزهوش تری جلوه گر می شود.

واقعیت این است که دستاوردها و بازتابهای مهارت سخنوری و برخورداری از نفوذ کلام ، تنها منحصر به حوزه کاری و دنیای تجاری نیست بلکه به باور روانشناسان و صاحب نظران این امر ارتباط تنگاتنگی با شخصیت پویا و بالنده فرد دارد . این مهارت به طور خودکار تصویر ذهنی و خودباوری فرد را تقویت می کند و از آنجایی که کامیابی رابطه تنگاتنگی با تصویر ذهنی مثبت (خودباوری) دارد و چون اعتماد به نفس جهت تحقق هر هدفی کاملا ضروری است به این علت به نفع شخص است که در راستای کسب قدرت بیان سرمایه گذاری های لازمه را بنماید.

استدلال این دسته از کارشناسان این است که فردی که آراسته به قدرت سخنوری است بی واسطه شخصیت خود را دوست داشته و این ویژگی سبب می شود که فرد از عزت نفس زندگی بخش برخوردار شود .چون این عزت و حرمت نفس آشکار است که سبب خود مهرورزی شخص شده و دوست داشتن خود ، نیز سبب می شود که فرد به طور غریزی و غیر ارادی این ویژگی مثبت را در اطرافش پراکنده سازد که این مسئله در نهایت سبب همراهی ، همسویی و مساعدت به دیگران شده و فرد بدین وسیله می تواند موفقیت های بیشتری را تجربه کند.از طرف دیگر ، بر اساس یک اصل روانشناختی ثابت شده ، ماهیت و ذات آدمی به گونه ای است که شدیدا نسبت به احساسات ، افکار و احترام از سوی دیگران حساس بوده و همه اعمال فرد در راستای احترام و تحسین دیگران صورت گرفته و یا اینکه فرد بدین وسیله تلاش می کند که احترام کنونی اش را از دست ندهد.

واقعیت این است که دستاوردها و بازتابهای مهارت سخنوری و برخورداری از نفوذ کلام ، تنها منحصر به حوزه کاری و دنیای تجاری نیست بلکه به باور روانشناسان و صاحب نظران این امر ارتباط تنگاتنگی با شخصیت پویا و بالنده فرد دارد . این مهارت به طور خودکار تصویر ذهنی و خودباوری فرد را تقویت می کند و از آنجایی که کامیابی رابطه تنگاتنگی با تصویر ذهنی مثبت (خودباوری) دارد و چون اعتماد به نفس جهت تحقق هر هدفی کاملا ضروری است به این علت به نفع شخص است که در راستای کسب قدرت بیان سرمایه گذاری های لازمه را بنماید.

بنابراین بر اساس این واقعیت ، زمانی که به طور رسا صحبت می کند و بدین وسیله ، از تحسین ستایش و احترام شنوندگان و مخاطبان برخوردار شده و این واکنش مثبت خود به خود عزت نفس و تصویر ذهنی تان را تقویت کرده و در نهایت این نوع خودباوری و خود پذیری سبب می شود که از شخصیت پویا تری برخوردار شوید.

این مهارت زندگی بخش ، هنری اکتسابی است و فرد از طریق تمرین ، تکرار ،سرمایه گذاری و مشغولیت ذهنی کافی می تواند به سادگی از امتیازات بی شمار این مهارت برخوردار شود مشروط بر آنکه بر سرخوردگیهای اولیه در راه دستیابی به این هدف چیره شود .چون از طریق تمرین ، مهارت و آزمایش و خطاست که در نهایت فرد با غلبه کردن بر ناکامی های اولیه بر این مهارت مسلط می شود . این کتاب مراحل و لوازم این هنر به زبان ساده بیان شده است .کتاب حاضر در حوزه تجارت ،سیاست و زندگی شخص ،تکنیک ها و استراتژی های سخنرانان برجسته مطالبی چون موفقیت بانفوذ کلام ،راز و رمزهای سخنوری و هنر بلاغت ،برنامه ریزی به زبان ساده،اعتماد به نفس و تسلط ذهنی ،قرص و محکم در برابر مخاطب ظاهر شدن ،‌تسلط در جلسات و مذاکرات کوچک ،سلطه بر تریبون و میز خطابه ،تسلط صوتی ،شیوه های تقویت صدا و فوت و فن های حرفه ای و تکنیک های سخنرانان مسلط را در قالب 12 فصل و 245 صفحه بیان کرده است.

مشخصات کتاب
نویسنده:برایان تریسی
مترجم :بهزاد رحمتی
ناشر:اروند،سما

منابع:کتاب قدرت نفوذ بیان