تبیان، دستیار زندگی
نه 15سال دارم در جشنواره ی استرالیا تهران‎‎ ـ فیلم‎‎ایرانی‎ » من ترانه‎15سال‎دارم» در جشنواره‎ بین‎‎ المللی‎ » بریزبین » استرالیا به‎ نمایش‎ درمی‎ آید. دوازدهمین‎‎ جـشنـواره‎ بیـن المـللـی‎ فـیلـم‎ بریزبین‎ ، از هفتم‎‎ تا نوز...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

من ترانه 15سال دارم درجشنواره ی استرالیا

تهران‎‎ ـ فیلم‎‎ایرانی‎ » من ترانه‎15سال‎دارم» در جشنواره‎ بین‎‎ المللی‎ » بریزبین » استرالیا به‎ نمایش‎ درمی‎ آید.

دوازدهمین‎‎ جـشنـواره‎ بیـن المـللـی‎ فـیلـم‎ بریزبین‎ ، از هفتم‎‎ تا نوزدهم مرداد ماه امسـال‎ برگزار می شود.

" من‎ ترانه‎‎15 سال‎‎ دارم " ساخته ی رسـول صدر عاملی‎ ، با آثار سایر كشورها به‎ رقابت‎ می‎ پردازد. این فیلم‎‎ پیش‎ از این ، جوایزی‎‎ از جشنواره‎ های بین‎ المللـی‎ ؛ فجـر ، لوكارنو ، مركز فیلم‎ جین‎ سیسكل‎شیكاگو ، تسالونیكی‎ و رن‎ فرانسه‎‎ ، دریـافت‎ كرده است‎.