تبیان، دستیار زندگی
هر ساله با شروع ماه محرم پوسترها و طرح های تبلیغاتی متفاوتی در سطح شهر نصب می شوند که تعدادی از آنها در کنار پرداختن به موضوع محرم و جریان عاشورا در دل خود حرف های دیگری را هم منعکس می کنند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پوسترهایی از تلفیق سیاست و مذهب


هر ساله با شروع ماه محرم پوسترها و طرح های تبلیغاتی متفاوتی در سطح شهر نصب می شوند که تعدادی از آنها در کنار پرداختن به موضوع محرم و جریان عاشورا در دل خود حرف های دیگری را هم منعکس می کنند.

پوسترهایی از تلفیق سیاست و مذهب

حتما دیده اید پوسترهایی را که با شروع ماه محرم مرتبط با این ایام طراحی شده و در سطح شهر نصب شدند. درتعدادی از این پوسترها در کنار طراحی تصاویری که جریان کربلا را نمایش می دهد تصاویر دیگری هم وجود دارد که نشان دهنده اتفاقاتِ در جریان دنیای امروز به ویژه مسائل مربوط به آمریکا و اسرائیل است و این تصاویر این دو جریان را بهم ربط می دهند.

در مورد این نوع طراحی ها و تصویری که در ذهن مخاطب شکل می گیرد چند نگاه وجود دارد؛ در کنار موافقین عده ای با طرح این پوسترها مخالف اند و در مخالفتشان دو نگاه وجود دارد:

1.      عده ای معتقدند ارائه چنین تصاویری در زمانی که بحث توافقات هسته ای در حال پیگیری است و مذاکره با آمریکا مطرح می شود چندان مناسب نیست و شاید تصویر خوشایندی در ذهن مخاطب رقم نزند.

2.      نگاه دیگری هم وجود دارد که معتقد است شروع ماه محرم زمانی است که باید ذهن ها متمرکز بر جریان عاشورا باشد و قیاس کردن و مطرح نمودن چنین مسائلی در این زمان مناسب نیست. بهتر است اگر میخواهیم قیاس داشته باشیم این کار را در زمان دیگری انجام دهیم و این ایام به دنبال شناخت و معرفی اصل ماجرا باشیم.

با توجه به این دو نگاه به نظر شما طراحی و نصب پوسترهای اینچنینی در این ایام خوب است یا نه؟

بخش ارتباطات تبیان


مطالب مرتبط:

سناریوی تبلیغات برای اقناع شما

نقش پوستر در انتقال پیام دینی