تبیان، دستیار زندگی
این جلسه به تحلیل داده ها و مقایسه ی آن ها با یکدیگر اختصاص دارد ،همچنین نحوه ی ارائه ی گزارش بررسی می شود....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی در آن‏ ها

جلسه هفتم

ماسوله

اهداف جلسه شامل اهداف رفتاری و آموزشی

این جلسه به تحلیل داده ها و مقایسه ی آن ها با یکدیگر اختصاص دارد، همچنین نحوه ی ارائه ی گزارش بررسی می شود.

زمان عملیاتی:  2.5 ساعت

وسایل لازم

نمودارها، جداول و نقشه ی مدل ها

روند کار

جلسه ی گذشته قرار شد جدول، نمودار و نقشه ی شهر را برای هر گروه از داده ها، رسم کرده و به کلاس بیاوریم.اکنون باید بتوانیم این اطلاعات را تحلیل کنیم.

هدف اصلی ما مقایسه بین دو مدل شهر توسط این نمودارها است. اشکال رسم شده را در مقابل دانش آموزان قرار دهید و از آن ها بخواهید یافته های خود را از مقایسه ی آن ها با یکدیگر بیان کنند. این کار باید به صورت بحث و تبادل نظر گروهی بین دانش آموزان در کلاس صورت گیرد.

پیشنهاد ما برای مقایسه ی داده ها از سه طریق است:

1) مقایسه ی میانگین دماها در هر مدلی با یکدیگر (توجه کنید در این مورد دو نوع مقایسه صورت می گیرد، یکی مقایسه ی بین داده های یک مدل است که سه بار گرفته شده اند، و دوم مقایسه ی بین مدل اول و دوم شهر (ماسوله و شهر سایه ها).

در مورد اول نباید تفاوت زیادی بین میانگین ها وجود داشته باشد، در واقع تفاوت عددها در این مورد می تواند گویای خطای آزمایش باشد. در مورد دوم، تفاوت بین میانگین ها قابل تحلیل است.

برای آنکه تنها با دو عدد کار کنیم و مقایسه آسان تر شود، از سه میانگین بدست آمده برای هر مدل نیز دوباره متوسط بگیرید و دو عدد بدست آمده برای هر مدل را با یکدیگر مقایسه کنید.

علت تفاوت در این میانگین ها چیست؟ آیا این تفاوت می تواند نشان دهد، شهری که سایه ی کمتری داشته است، به طور متوسط دمای بیشتری را داشته است؟ آیا این به این معنی نیست که شهر در مقایسه با مدل دوم بیشتر گرم شده است؟ در این باره سر کلاس بحث کنید، مجموعه ی نتایج و نظرات خود را حتماً برای ما ارسال کنید.

2) مقایسه ی نمودار ها با یکدیگر. در این مورد نیز از دانش آموزان بخواهید نمودار ها را در مقابل خود بگذارند و آنها را با یکدیگر مقایسه کنند. نمودارهای مربوط به یک مدل تقریبا شبیه هم هستند (برای آنکه مقایسه کنید این نمودارها را روی یکدیگر بیاندازید. یعنی هر سه سری را روی یک صفحه رسم کرده و با یکدیگر مقایسه کنید) ولی در مورد نمودار های دو مدل،تفاوتی بین نمودار وجود دارد؟؟ آیا می توانید این تفاوت ها را پیدا کنید؟؟  در این مورد به دانش آموزان فرصت گفتگو دهید.

در نمودارهای ما این تفاوت در سه چیز خلاصه می شود:

الف) نقطه ی شروع و پایان نمودار.

ب) نقطه ی ماکزیمم نمودار.(مثلاً در مدل دوم این نقطه در دمایی بین 25 تا 26 درجه است در حالی که در مدل اول این نقطه روی 28 درجه قرار دارد. به نمودارهای جلسه ی قبل رجوع شود)

ج) در مدل اول بیشترین گستردگی داده ها بین 24 تا 32 درجه است در حالی که در مدل دوم این گستردگی بین 23 تا 28 درجه است.

توجه: در مورد ج، منظور از بیشترین گستردگی، این است که بیشترین مساحت زیر نمودار بین چه داده هایی قرار گرفته است.

3) مقایسه ی نقشه ی رنگ آمیزی شده ی شهر ها. در اینجا مقایسه راحت است. کافی است تنها به کل نقشه نگاه کنیم و ببنیم در کدام حالات رنگ های تیره بیشتر شده اند.

این سه مورد را در بین هر دو نمودار متعلق به دو داده بررسی کرده و علت این تفاوت ها را بیان کنید. برای این کار دانش آموزان را به چند گروه تقسیم کنید، به هر گروه دو نمودار متعلق به دو مدل شهری را بدهید و از آن ها بخواهید در مورد تفاوت هایی که می بینند بحث کرده و نتایج را در کلاس با کل دانش آموزان چک کنید، فراموش نشود که تمام این پاسخ ها را برای ما ارسال کنید. آیا این تفاوت ها می تواند گویای تفاوت در مدل معماری شهر ما باشد؟؟ چطور؟ برای پاسخ به این سوال دقت شود که این نمودارها، همانطور که ذکر شد توزیع دما بین منازل را نشان می دهند، مقایسه کنید در هر مدل بیشترین تعداد خانه چه دمایی را دارند؟؟ یعنی آنکه بیشترین سطح زیر نمودار در بین چه داده هایی است؟

فکر کنید: به سوالات زیر فکر کنید و پاسخ آن را برای جلسه ی بعد آماده کنید:

1) به نظر شما چه فاکتورهایی در طراحی آزمایش های انجام شده وارد نشده بود؟

2) چه خطاهایی را باید در تحلیل داده ها مورد بررسی قرار دهیم؟

3) آیا این خطاها نتیجه گیری ما را دچار اشکال می کند؟

مطالب مرتبط:

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه اول

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه دوم

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه سوم

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه چهارم

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه پنجم

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه ششم

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه هفتم

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه هشتم

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تنظیم: نسرین صادقی