تبیان، دستیار زندگی
در این جلسه باید بررسی کنیم چطور از داده های خود نتیجه گیری کنیم.ما تا کنون داده های زیادی را ثبت کرده ایم.اگر تمام این اعداد را در مقابل یک نفر قرار دهیم آیا می تواند گویای آزمایش ها و اهداف ما باشد؟؟؟ مسلما خیر . این ها تنها مشتی از اعدادند که بدون...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی در آن‏ ها

جلسه ی ششم

قبرهای تاریخی ماسوله زیر پای لودرها

اهداف جلسه شامل اهداف رفتاری و آموزشی

در این جلسه دانش آوزان در باره ی نحوه ی ثبت و ارائه ی داده ها به بحث می نشینند و جدول های فراوانی خود را رسم می کنند.

وسایل لازم

داده های ثبت شده آزمایش

راهنمای کار با نرم افزار Excel

مداد رنگی

روند کار

در این جلسه باید بررسی کنیم چطور از داده های خود نتیجه گیری کنیم.ما تا کنون داده های زیادی را ثبت کرده ایم.اگر تمام این اعداد را در مقابل یک نفر قرار دهیم آیا می تواند گویای آزمایش ها و اهداف ما باشد؟؟؟ مسلماً خیر. این ها تنها مشتی از اعدادند که بدون توضیح ما هیچ معنایی پیدا نمی کنند.حدف از کشیدن نمودار و ارائه ی داده ها در قالب جداول ، کم کردن همین توضیحات است، به گونگی که افراد با دیدن نمودارها و جدول ها، نام آن ها و هدف پروژه، خودشان بتوانند تا حدی از موضوع با خبر شوند و نتایج را تحلیل کنند.

اکنون از دانش آموزان بپرسید اگر قرار بود آن ها داده های خود را در یک چنین قالبی بیان کنند ، چه می کردند.بگذارید دانش آموزان در این مورد به صورت گروهی بحث کنند و نتایج آن را برای ما ارسال کنید.(ما منتظر پیشنهاد های شما هستیم)

و اما پیشنهادات ما برای ثبت و ارائه ی داده ها:

ما به این طریق عمل کردیم. در هر مدل ، برای هر گروه از داده ها، ابتدا کمترین و بیشترین دما را ثبت کرده ، سپس از داده ها میانگین گرفتیم.جدولی مطابق زیر تشکیل دادیم و تعداد خانه ها ی هر دما را در آن وارد کردیم.

بیشترین دما (در مدل ما C 29º  )

282726252423

کمترین دما (در مدل ما C 22)

دمای خانه ها (  Cº)

تعداد خانه ها

سپس نموداری بر طبق این جدول رسم کردیم . در این نمودار دما را بر روی محور X ها، و تعداد خانه ها را بر روی محور Y ها قرار دادیم.برای هر داده روی محور X، در قسمت error bar، خطایی معادل با   1cº +- ، قرار داده و پس از رسم نمودار در بخش add trendline بهترین نمودار گوسی (منحنی شماره ی 1 از سمت راست ردیف بالا ) را بر روی نمودار انداختیم. نمودار داده های دو شهر ما به این صورت در آمد.

نمودار1

این نمودار ها تعداد خانه هایی را که در هر دما وجود دارد مشخص می کند، یعنی توزیع دمایی در خانه ها را تعیین می نماید. به نظر شما این نوع ارائه داده ها نقص ندارد. این سوال را در کلاس به بحث بگذارید. در این مورد می توانید از سوال های زیر کمک بگیرید.

1) آیا این نوع گزارش داده ها ، می تواند معرف آزمایش و مدل ما باشد.

2) آیا این نمودار مشخص می کند که مثلا خانه ای با دمای 24 درجه، در چه بخشی از شهر ما قرار داشته است.

3) و یا خانه هایی که دمای 24 درجه دارند، چگونه به هم مرتبط شده اند.

4) به نظر شما داده ها را چطور ارائه دهیم تا ابهامات فوق از میان برود.

توجه: پاسخ این سوالات را به بحث بگذارید و نتایج را برای ما ارسال کنید.

پیشنهاد ما: ما برای رفع مشکلات مذکور روش زیر را در پیش گرفتیم:

نقشه ی مدل شهر خود را بر روی کاغذ به صورت دو بعدی رسم کردیم.در این قسمت هر دما را با یک رنگ مشخص کرده-دماهای بیشتر را با رنگ تیره تر مشخص کنید،این رنگ ها باید برای تمام داده ها (هر 6 سری داده) ثابت باشند- ، و شماره هر خانه را با رنگ مخصوص خودش روی کاغذ آوردیم.

نمودار2

تکلیف:

انجام دهید:

جدول، نمودار و شکل ارائه شده در این جلسه را برای هر 6 گروه داده ی خود رسم کرده و به کلاس آورید.(این کار را بین دانش آموزان خود تقسیم کنید.)

مطالب مرتبط:

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه اول

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه دوم

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه سوم

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه چهارم

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه پنجم

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه ششم

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه هفتم

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه هشتم

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تنظیم: نسرین صادقی