تبیان، دستیار زندگی
قرار بود دانش آموزان داده ی مربوط به شهر اول خود را ،برای سومین بار در طی هفته بگیرند و به کلاس بیاورند. پس در ابتدای جلسه این داده ها را از آن ها تحویل بگیرید و بررسی کنید. سپس مدل شهر اول خود را خراب کنید و شهر دوم را بسازید. (به یاد داشته باشید قبل از
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی در آن‏ ها

جلسه ی پنجم

اهداف جلسه شامل اهداف رفتاری و آموزشی

در این جلسه دانش آموزان مدل دوم را می سازند و از آن دو بار داده می گیرند.

خلوتگاهی دنج برای فرار از تهران

وسایل لازم

پوشه ی پرو ژه

100 مکعب

پروژکتور ساخته شده

یونولیت 1.4 متر مربع، سوزن ته گرد 2 بسته

دوربین عکاسی و یا فیلم برداری

روند کار

قرار بود دانش آموزان داده ی مربوط به شهر اول خود را،برای سومین بار در طی هفته بگیرند و به کلاس بیاورند. پس در ابتدای جلسه این داده ها را از آن ها تحویل بگیرید و بررسی کنید. سپس مدل شهر اول خود را خراب کنید و شهر دوم را بسازید. (به یاد داشته باشید قبل از این کار حتما عکس و یا فیلمی از این مدل بگیرید)

اکنون به سوال جلسه ی قبل برگردیم: شهر دوم را چه شکلی بسازیم؟ ایده های دانش آموزان را جمع کنید. قرار بود دو شهر بسازیم یکی با حداکثر سایه، و دیگری با حداقل سایه. و داده های آن ها را مقایسه کنیم – در حالی که باقی متغییر ها از جمله مکان خورشید ( پروژکتور ) ثابت است.

مدل اول، که مدلی جایگزین برای شهر ماسوله بود، کمترین میزان سایه را در خود جای داده بود. پس نوبت به مدلی می رسد که بیشترین سایه را در شهر ایجاد کند. در طراحی این مدل یک نکته بسیار مهم است.مدل ما باید کارا باشد،یعنی بتوان آن را برای ساخت یک شهر ارائه داد. پس برای ایجاد سایه می توان یک خانه را در بین چند برج قرار داد، ولی آیا این مدل قابل اجرا در یک شهر واقعی است.

پس در ساخت مدل دوم خود چند نکته را رعایت کنید:

1) مدل قابل اجرا در یک شهر واقعی باشد.

2) راهی برای رسیدن به هر خانه در شهر وجود داشته باشد.

این بار نیز ما هم پیشنهادی برای ساخت مدل ارائه می دهیم. (اگر شما مدل دیگری در نظر دارید، می توانید مدل خود را درست کنید و حتما ما را در جریان قرار دهید- نقشه ی مدل را برای ما بفرستید)

مدل شهر دوم:

یک یونولیت 1*2 متر مربع را روی میز قرار دهید.(اگر یونولیتی به این اندازه پیدا نکردید، از اتصال چند یونولیت به هم استفاده کنید)

ما منازل را در 4 ردیف پشت سر هم چیدیم،هر ردیف از دو بخش شرقی و غربی (سمت راست و چپ ) تشکیل می شود. در ریف اول سمت چپ 6 خانه ی به هم چسبیده قرار گرفت که روی هر کدام دو خانه ی دیگر جای دادیم. (یعنی ردیفی سه طبقه) در سمت راست 7 خانه در یک طبقه جای گرفت. ردیف دوم را به صورت قرینه ی ردیف اول، ردیف سوم را مطابق ردیف 1 و ردیف چهارم مطابق ردیف 2 چیده شد. در این مدل نیز هر خانه را شماره گذاری کرده و داده ها را ثبت کردیم.

برای ثبت داده ها علاوه بر نکات جلسه ی چهارم، به این موارد نیز توجه کنید:

1) در این مدل خانه هایی را که روی آن سایه افتاده است،در ثبت داده ها مشخص کنید.

2) برای گرفتن داده از ردیف 1 شروع کنید، به ردیف 4 برسید و دوباره به داده های ردیف 1 برگردید.

3) زمان هم دمایی داده ها همان باشد که در مدل اول در نظر گرفته بودید.

توجه: گرفتن عکس از مدل را فراموش نکنید. برای این شهر نیز جدول زیر را مطابق آنچه برای شهر اول انجام دادید برای هر سری داده پر کرده و برای ما ارسال کنید.

جدول زیر، نتیجه یکی از آزمایش های ما است:

موقعیت شهرها و انرژی خورشید، جلسه پنجم

انجام دهید:

در مورد این آزمایش نیز باید 3 بار داده بگیرید.حتما داده های نوبت اول سر کلاس و با نظارت معلم باشد، باقی داده ها به عنوان تکلیف در طی هفته توسط دانش آموزان گرفته شود. (جدول پر شده از دانش آموزان تحویل گرفته شود.)

مطالب مرتبط:

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه اول

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه دوم

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه سوم

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه چهارم

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه پنجم

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه ششم

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه هفتم

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه هشتم

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تنظیم: نسرین صادقی