تبیان، دستیار زندگی
قرار بود دانش آموزان داده ی مربوط به شهر اول خود را،برای سومین بار در طی هفته بگیرند و به کلاس بیاورند. پس در ابتدای جلسه این داده ها را از آن ها تحویل بگیرید و بررسی کنید. سپس مدل شهر اول خود را خراب کنید و شهر دوم را بسازید. ..
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی در آن ‏ها

جلسه چهارم

شهرهای عجیب

اهداف جلسه شامل اهداف رفتاری و آموزشی

در این جلسه بچه ها باید از شهر اولی که ساخته اند برای دو بار داده بگیرند.

فاکتور های مهم در گرفتن داده و ثبت آن ها را، مرور می کنند.

زمان عملیاتی

وسایل لازم

شهر ساخته شده جلسه ی قبل

20 عدد دماسنج

روند کار

در ابتدای جلسه، سوالات فکر کنید را مرور کنید. به بچه ها فرصت دهید در این باره با یکدیگر بحث کنند، نتیجه ی آن را برای ما بفرستید.

و این هم پیشنهاد های ما برای انجام آزمایش:

20 دماسنج را به صورت کاملا تصادفی در خانه ها قرار دهید.

برای گرفتن داده باید 30 تا 40 دقیقه صبر کنید تا سیستم به تعادل گرمایی برسد – سیستم زمانی به تعادل می رسد که دماسنج ها دیگر افزایش دمایی را نشان ندهند – چرا؟ (این سوال را به بحث بگذارید و پاسخ آن را برای ما بفرستید) ما زمانی حدود 30 تا 40 دقیقه را مناسب می دانیم، شما هم آزمایش کنید شاید زمانی کمتر و یا حتی بیشتر را در نظر بگیرید، در این باره با ما در ارتباط باشید.

پس از این زمان شروع به خواندن داد ه ها بکنید.در این باره چند نکته را رعایت کنید:

1) برای خواندن داده ها از روی دماسنج، حتما به صورت عمود به آن نگاه کنید.

2) روی هر خانه را شماره گذاری کنید تا داده ی مربوط به آن مشخص باشد.

3) حتماً از شهر خود عکس بگیرید و نقشه ی آن را روی یک کاغذ رسم کنید، در بررسی داده ها محل هر خانه برایمان مهم است.(ما یک نمونه نقشه ی رسم شده ی شهر بر روی کاغذ را در انتهای این درس برای شما گذاشته ایم).

4) ما کارمان را با 20 دماسنج انجام دادیم، بدین طریق که پس از خواندن هر دماسنج جای آن را عوض کرده و به سراغ دماسنج بعدی رفتیم، اگر کار خواندن داده ها را از ردیف اول شروع کنید، تا مدتی که طول می کشد شما به ردیف هفتم برسید و دوباره به ردیف اول برگردید، دماسنج های شما فرصت پیدا می کنند تا با سیستم به تعادل گرمایی برسند.در غیر این صورت باید 5 تا 6 دقیقه به دماسنج ها فرصت دهیم تا به تعادل برسند – یعنی عددی که نشان می دهند تغییر نکند.

5) در یک کار علمی نمی توانیم به یک بار آزمایش اکتفا کنیم ؛ چرا؟ - در این باره سر کلاس بحث کنید – پس با ید آزمایش خود را تکرار کنیم.به نظر ما 3 بار تکرار کافی است، فقط به یاد داشته باشید که در هر 3 بار آزمایش همان شرایط قبل را داشته باشد.

6) پروژکتور خود را باید از سقف نصب کنید.مکان پروژکتور از شهر باید فاصله ای عمودی در حدود 80 تا 90 cm داشته باشد.همچنین نسبت به راستای عمود 60 درجه انحراف داشته باشد.

همه چیز آماده است شروع کنید.

توجه: جدول زیر در حکم نقشه ی شهر شما بر روی کاغذ است، ما هر خانه را با یک عدد نمایش داده ایم، (چیدمان شما باید مطابق این نقشه باشد، ولی ترتیب اعدادتان می تواند متفاوت باشد) این جدول را برای هر سه سری داده ی خود پر کرده و در پایان هر جلسه آزمایش، برای ما بفرستید.برای پر کردن جدول، در کنار شماره ی هر خانه، دمای مربوط به آن را با رنگی متفاوت یادداشت کنید.

موقعیت شهرها و انرژی خورشید، جلسه چهارم

انجام دهید: داده ی سوم را دانش آموزان باید در طی هفته بگیرند و نتایج را به کلاس آورند.(دانش آموزان برای ارائه ی داده ها در جلسه ی آینده باید جدولی مطابق آنچه در این جلسه ارائه شد، پر کرده و به معلم تحویل دهند ؛ معلم نیز پس از تائید آن را برای ما ارسال کند)

فکر کنید: شهر دوم خود را چگونه می سازید؟ برای پاسخ به این سوال، هدف اصلی پروژه و نحوه ی ساخت مدل اول را مرور کنید به این سوال فکر کنید و پاسخ آن را برای ما بفرستید.

مطالب مرتبط:

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه اول

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه دوم

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه سوم

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه چهارم

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه پنجم

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه ششم

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه هفتم

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه هشتم

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تنظیم: نسرین صادقی