تبیان، دستیار زندگی
در این فعالیت آموزشی، دانش آموزان مقطع متوسطه دو و دانشجویان با مفهوم گلیکولیز و تخمیر آشنا می شوند. در این فعالیت، دانش آموزان با فرایند گلیکولیز، مولکول ها و محصولات هر مرحله از گلیکولیز و نحوه تنظیم گلیکولیز آشنا می شوند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گلیکولیز و تخمیر

گیلیکولیز و تخمیر

در این فعالیت آموزشی، دانش آموزان مقطع متوسطه دو و دانشجویان با مفهوم گلیکولیز و تخمیر آشنا می شوند.

در این فعالیت، دانش آموزان با فرایند گلیکولیز، مولکول ها و محصولات هر مرحله از گلیکولیز و نحوه تنظیم گلیکولیز آشنا می شوند.

برای دریافت فایل آموزشی کلیک کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان