تبیان، دستیار زندگی
ما این فیلم ها را نمی بینیم چون ما نمی خواهیم با یک کلیک و یا به اشتراک گذاشتن زندگی خصوصی دیگران در خراب کردن آینده و حال آنها شریک باشیم
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کمپین ما نمی بینیم
کمپین ما نمی بینیم

 ما چشمهایمان را می بندیم و فرستنده فیلم را به جای لایک بلاک می کنیم....

      ما این فیلم ها را نمی بینیم چون.....

   نمی خواهیم لحظات جان دادن کسی را برای مادر او یادآوری کنیم...

         نمی خواهیم در تباه شدن زندگی آدم ها  شریک باشیم....

                        نمی خواهیم عکس از زندگی خصوصی افراد پخش کنیم...

و .... و ..... و ..... نمی خواهیم .............

                                         در یک کلام نمی خواهیم در بازی با آبروی دیگران وارد شویم....

اگر با ما هم نظر هستید به کمپین «ما نمی بینیم» ملحق شوید و آن را به دیگران توصیه کنید:

کمپین ما نمی بینیم

  • چه کسی حرمت مرتضی را شکست؟چه کسی حرمت مرتضی را شکست؟