تبیان، دستیار زندگی
همه ی مدل ها را در یک جا قرار دهید، و از بچه ها بخواهید نوع شهرهای مدل شده را حدس بزنند.یعنی بگویند مدل مورد نظر چه شهری را نشان می دهد.حالا از هر کس بخواهید در مورد مدلش حرف بزند. اول اینکه چه شهری ساخته و بر چه مبنایی مدل کرده،مثلا یک کوچه را مدل کرده .
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی در آن‏ ها

جلسه دوم

موقعیت شهرها و انرژی خورشید

طرح درس جلسه ی دوم

اهداف جلسه شامل اهداف رفتاری و آموزشی:

به طور عملی با مدل سازی آشنا شویم.

بررسی مفهوم سلول واحد در مدل سازی و انتخاب ابعاد و شکل مناسب مدل برای آزمایش نیز در این جلسه انجام می گیرد.

زمان عملیاتی یک جلسه: ‌(1.5 ساعته)

وسایل لازم:

پوشه ی پروژه

عکس های جلسه ی قبل

روند کار

در ابتدا پاسخ بچه ها به سوال ها را در کلاس بخوانید. به یاد داشته باشید که حتما پاسخ ها را برای ما بفرستید. همه ی مدل ها را در یک جا قرار دهید، و از بچه ها بخواهید نوع شهرهای مدل شده را حدس بزنند. یعنی بگویند مدل مورد نظر چه شهری را نشان می دهد. حالا از هر کس بخواهید در مورد مدلش حرف بزند. اول اینکه چه شهری ساخته و بر چه مبنایی مدل کرده، مثلاً یک کوچه را مدل کرده یا یک شهرک یا ... در مقابل هر از مدل ها یک ورق بگذارید و نظرهای بچه ها راجع به آن مدل را بنویسید.

اکنون باید به سوال جلسه ی قبل جواب بدهیم: به نظر شما چطور می شود با 20 مکعب شهر هایی به این بزرگی را مدل کرد؟

یک مفهوم مهم : سلول واحد

سلول واحد:

در مدل سازی پدیده ها یکی از چیز هایی که خیلی به ما کمک می کند همین سلول واحد است. دوباره به عکس های جلسه ی قبل نگاه کنید، می توانید یک الگوی تکراری در این شهر ها پیدا کنید. مثلا شهر ماسوله، آیا با تکرار یک مثلث ساده می توانیم کل شهر را بسازیم؟؟ مثلا با 20 تا مکعبی که در اختیارتان بود می توانستید روی یک سطح شیب دار در ردیف اول6، ردیف دوم 5، سوم 4، چهارم 3 و پنجم 2 مکعب قرار بدهید. آیا با تکرار این الگو می توان شهر ماسوله را ساخت؟

سلول واحد بخشی از یک ساختمان بزرگ است که با تکرار آن بتوان کل ساختمان را ساخت. پس اگر نتوانیم یک شهر بسازیم شاید بتوانیم سلول واحد آن را بسازیم و آزمایش های خود را روی آن انجام دهیم.

اکنون به مدل های ساخته شده توسط دانش آموزان برگردید.

نکته: لطفا از تمام مدل ها عکس بگیرید، همراه توضیحی شامل ایده های بچه ها در مورد مدل برای ما بفرستید- در این مورد از خود دانش آموزان برای نوشتن مطالب کمک بگیرید، در این مورد هر دانش آموز باید در مورد مدل خود فرم زیر را پر کند، و شما آن ها را برای ما ارسال کنید.

1) شما چه شهری را مدل کرده اید؟

2) اندازه شهری که ساخته اید:

3) چه بخشی از شهر را مدل کرده اید؟ مثلا یک کوچه ساخته اید ، یک شهرک یا ...

4) با مفهومی که اکنون از سلول واحد دریافته اید، به نظر شما آیا می توان با تکرار مدل کوچک شهر شما، یک شهر بزرگ را ساخت؟ به بیان دیگر آیا شهر شما یک سلول واحد را تشکیل داده است؟

5) اگر پاسختان به سوال قبل منفی است، به نظر شما برای رسیدن به سلول واحد، چه تغییراتی باید در شهرتان ایجاد کنید؟

تکلیف انجام دهید: به نظر ما تعداد 100 مکعب برای ساخت یک مدل مناسب است. دانش آموزان تا کنون تعدادی از این مکعب ها را ساخته اند. تا هفته ی آینده باقی آن ها را تهییه کرده و به کلاس بیاورند. این کار باید بین دانش آموزان تقسیم شود.

حالا به شکل های جلسه ی قبل برگردید و سعی کنید برای هر شهر یک سلول واحد انتخاب کنید.

مطالب مرتبط:

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه اول

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه دوم

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه سوم

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه چهارم

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه پنجم

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه ششم

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه هفتم

بررسی رابطه میان موقعیت شهرها و میزان استفاده از انرژی خورشیدی، جلسه هشتم

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تنظیم: نسرین صادقی