تبیان، دستیار زندگی

نیروی گرانش - بخش علمی – جلسه پنجم

هدف از این درس آشنایی با نظریه گرانش انیشتین می باشد....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نیروی گرانش - بخش علمی – جلسه پنجم

 

هدف:

آشنایی با نظریه گرانش انیشتین

 

مقدمه:

با نیوتن و نظریات علمی او آشنا شدیم. اکنون سوار ماشین زمان می شویم و از عصر نیوتن عبور کرده و به عصر دانشمندی می رسیم که کمتر کسی است که نام او را نشنیده باشد. جایگاه علمی او به اندازه ای است که حتی کودکی خردسال نیز ممکن است او را به خوبی بشناسد! احتمالا حدس زده اید که منظورمان کیست! او کسی نیست جز همانی که پروفسور حسابی بعنوان شخصی مسلمان و ایرانی از بهترین شاگردان او محسوب می شده است...او کسی نیست جز همانی که با این همه اکتشافات و افتخارات تنها از؟ ...؟درصد از مغز خود استفاده کرد!اوکسی نیست جز...

«آلـــــــــــــــــــــــــــــــــبرت انیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشتین»

انیشتین دانشمندی نام آشناست که خدمات فراوانی را در عرصه علوم به ویژه فیزیک به ارمغان آورده است.

 

گام1:

نظریه اینشتین در مورد گرانش و هم چنین نظریات جدید گرانش را با مراجعه به منابع زیر مورد مطالعه قرار دهید.

نسبیت

نسبیت عام

نسبیت عام

نظریه نسبیت آلبرت انیشتین

بی رقیب بودن نسبیت عمومی

ساختار فروریزش ماده و انرژی

 

گام2:

نکات و نتایج حاصل از مطالعات خود را یادداشت نمایید.

 

 

شما عزیزان می توانید برای انجام این پروژه به طرح درس های ذیل مراجعه فرمایید: نیروی گرانش - بخش علمی – جلسه اول

نیروی گرانش - بخش علمی – جلسه دوم

نیروی گرانش - بخش علمی – جلسه سوم

نیروی گرانش - بخش علمی – جلسه چهارم

نیروی گرانش - بخش علمی – جلسه پنجم

نیروی گرانش - بخش علمی – جلسه ششم

 
نیروی گرانش - بخش قرآنی– جلسه اول
نیروی گرانش - بخش قرآنی– جلسه دوم

 بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان
تهیه: فرزانه روحانی