تبیان، دستیار زندگی

نیروی گرانش - بخش علمی – جلسه چهارم

هدف از این درس آشنایی با مفهوم فضا - زمان است...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نیروی گرانش - بخش علمی – جلسه چهارم

هدف:

آشنایی با مفوم فضا-زمان

 

مقدمه:

از واژه ی «فضا» چه چیزی در ذهنتان شکل می گیرد؟ مطمئنا خیلی ها مقصد فضانوردان را در ذهن تداعی می کنند و برخی نیز ممکن است توجه شان به فضای خالی فنجان روی میز مطالعه شان جلب شود که تا چند دقیقه پیش پر از چایی بود!

راستی از زمان چه تصوری دارید؟ آیا شما هم با شنیدن واژه زمان به یاد ساعت مچی یا ساعت دیواری روی دیوار اتاقتان می افتید؟

 

گام1:

جهت آشنایی با مفهوم فضا-زمان به منابع زیر مراجعه کنید.

فضا - زمان

فضا - زمان

فضا

فسلفه فضا - زمان

 

 

گام2:

نکات و نتایج حاصل از مطالعات خود را یادداشت نمایید.

 

شما عزیزان می توانید برای انجام این پروژه به طرح درس های ذیل مراجعه فرمایید:
نیروی گرانش - بخش علمی – جلسه اول

نیروی گرانش - بخش علمی – جلسه دوم

نیروی گرانش - بخش علمی – جلسه سوم

نیروی گرانش - بخش علمی – جلسه چهارم

نیروی گرانش - بخش علمی – جلسه پنجم

نیروی گرانش - بخش علمی – جلسه ششم

 
نیروی گرانش - بخش قرآنی– جلسه اول
نیروی گرانش - بخش قرآنی– جلسه دوم

 بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان
تهیه: فرزانه روحانی