تبیان، دستیار زندگی
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران گفت: با موافقت سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو)، کرسی جدید در دانشگاه فرهنگیان تاسیس می شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

موافقت یونسکو با راه اندازی کرسی جدید در دانشگاه فرهنگیان

موافقت یونسکو با راه اندازی کرسی جدید در دانشگاه فرهنگیان


دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران گفت: با موافقت سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو)، کرسی جدید در دانشگاه فرهنگیان تاسیس می شود.


«محمدرضا سعیدآبادی» اظهارکرد: در 'اجلاس جهانی آموزش برای توسعه پایدار' در شهر ناگویای ژاپن، یونسکو تصمیم گرفت یک کرسی جدید با عنوان «معلمان به عنوان یادگیرندگان مادام العمر» را در دانشگاه فرهنگیان ایران تاسیس کند.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با اشاره به اینکه هرگونه اقدام در زمینه آموزش برای توسعه پایدار باید از معلمان آغاز شود، بر اهمیت آموزش کیفی معلمان در زمینه توسعه پایدار تاکید کرد.

تاکنون 17 کرسی دانشگاهی یونسکو در ایران تاسیس شده است و موافقت یونسکو با تاسیس کرسی جدید در دانشگاه فرهنگیان، موفقیت دیگری برای سیستم آموزشی ایران به شمار می رود.

وی آموزش معلمان در حوزه های تخصصی را ضروری دانست، افزود: تاکنون 17 کرسی دانشگاهی یونسکو در ایران تاسیس شده است و موافقت یونسکو با تاسیس کرسی جدید در دانشگاه فرهنگیان، موفقیت دیگری برای سیستم آموزشی ایران به شمار می رود.

سعیدآبادی با اعلام این موضوع که در چارچوب این کرسی امکان تبادل تجربیات در روش های جدید آموزش معلمان و همکاری های آموزشی، پژوهشی و انتشار تحقیقات توسط جمهوری اسلامی ایران فراهم می شود، گفت: با تاسیس این کرسی در ایران در آینده نزدیک؛ امکان انتقال دستاوردها و تجربیات ایران در زمینه آموزش در سطح جهانی فراهم گردد.

گفتنی است, 'اجلاس جهانی آموزش برای توسعه پایدار یونسکو' شب گذشته پس از سه روز فعالیت در شهر ناگویای ژاپن با صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد.


منبع:خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان