تبیان، دستیار زندگی
مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و فناوری اطلاعات، اولین نشست شورای سیاست گذاری طرح تبلت دانش آموزی را در راستای استفاده هوشمندانه از فناورهای نوین در نظام آموزشی تشکیل داد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شروط فراگیر شدن طرح تبلت دانش آموزی در همه مدارس

شروط فراگیر شدن طرح تبلت دانش آموزی در همه مدارس


مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و فناوری اطلاعات، اولین نشست شورای سیاست گذاری طرح تبلت دانش آموزی را در راستای استفاده هوشمندانه از فناورهای نوین در نظام آموزشی تشکیل داد.


خسرو نظری، در نشست شورای سیاستگذاری طرح تبلت دانش آموزی گفت: در جهت عملیاتی کردن راهکارهای سند تحول بنیادین کمیته های تخصصی ویژه ای، تشکیل شوند.

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات با تأکید بر اجرای بهینه فرآیند طرح، گفت: جهت اجرای فاز دوم طرح تبلت دانش آموزی اگر از تجربیات اجرای فاز اول در شهر تهران و مطالعات تطبیقی استفاده شود، می توان از فرصت های موجود در کشور جهت توسعه زیرساخت های ارائه خدمات آموزشی و پرورشی، افزایش مهارت دانش آموزان و معلمان، افزایش مشارکت فعال دانش آموزان در فرآیند یاددهی یادگیری، تلاش برای کاهش شکاف دیجیتالی در داخل و خارج از کشور، ترویج فرهنگ استفاده آموزشی و پرورشی از ابزارهای قابل حمل به ویژه در میان نسل جوان و نوجوان جامعه استفاده کرد.

استفاده از تبلت دانش آموزی در نظام آموزش و پرورش کشور در کنار یکی از پروژه های زیرساختی وزارت آموزش و پرورش یعنی "پورتال یکپارچه آموزشی و پرورشی مدارس" پایه ریزی شده است.

وی گفت: استفاده از تبلت دانش آموزی در نظام آموزش و پرورش کشور در کنار یکی از پروژه های زیرساختی وزارت آموزش و پرورش یعنی "پورتال یکپارچه آموزشی و پرورشی مدارس" پایه ریزی شده است.

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات گفت: توجه به توانمندسازی کارکنان، تولید محتوا و زیر ساخت باعث توفیق در این طرح می شود. ضمن اینکه دعوت از اساتید ودانشگاهیان که طرح ها وفعالیتهایی در این زمینه دارند و استفاده از دیدگاهها و نقطه نظرات آنها، می تواند در اصلاح و بهبود اشکالات موجود و ارتقای سطح کیفی و کمی طرح استفاده از تبلت دانش آموزی موثر باشد.

نظری تاکید کرد: توجه به نقدها و دیدگاه های ذینفعان در این طرح از ضروریاتی است که در تصمیم گیری ها به عنوان یکی از شاخص های مهم تلقی می شود از این رو جمع آوری نتایج نشست های تخصصی بسیار حائز اهمیت خواهد بود.


منبع: خبرگزاری خبرآنلاین

بخش سفیران تبیان