تبیان، دستیار زندگی

انتقال درد از طریق پوست - جلسه چهارم

هدف از این درس فهم معنای عبارت «بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَیرَْهَا لِیَذُوقُواْ الْعَذَاب» و کشف رابطه آن با بحث سوختگی می باشد....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انتقال درد از طریق پوست - جلسه چهارم

هدف:

فهم معنای عبارت «بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَیرَْهَا لِیَذُوقُواْ الْعَذَاب» و کشف رابطه آن با بحث سوختگی

 

مقدمه:

پوست وسیع ترین اندام بدن و اولین عضوی است که در معرض حوادث خارجی از بدن محافظت می کند و به محض آسیب دیدگی، فرد دچار درد می شود.

هما نطور که تاکنون یافته اید طبق آیه 56 سوره ی مبارکه ی نساء سوختن پوست در آتش یکی از درد ناک ترین و سهمگین ترین عذاب های جهنمیان است؛ چرا که طبق عبارت «بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَیرَْهَا لِیَذُوقُواْ الْعَذَاب»( هر چه پوست تن آنها بسوزد آنان را پوست دیگرى جایگزین كنیم تا (سختى) عذاب را بچشند) این آیه، با تکرار فرآیند روییده شدن پوست جدید به محض سوختن پوست قبلی درد و عذاب جهنمیان مضاعف می گردد.

اما به نظر شما آیا میان این نکته ومسئله انتقال درد از طریق پوست می تواند ارتباطی برقرار باشد؟

همانطور که می دانید ویژگی پژوهش های علمی در آنست که پژوهش گر تلاش می کند تا با جستجو و پیگیری احتمالات، آنها به یقینیات مبدل سازد. از همین رو شما دانش آموزان پژوهشگر نیز تلاش کنید با فهم دقیق عبارت «بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَیرَْهَا لِیَذُوقُواْ الْعَذَاب»، این احتمال که ممکن است این بخش از آیه، بتواند در یافتن جواب پرسش اخیر به شما کمک نماید را مورد بررسی قرار دهید.

 

گام 1:

با مراجعه اطلاعات حاصل از گام دوم طرح درس 2 ترجمه ی عبارت «بدلناهم جلودا غیرها» را شناسایی و به جدول زیر منتقل نمایید.

گام2:

با استفاده از قابلیت معرفی ریشه توسط نرم افزار جامع التفاسیر، ریشه واژه «بدلناهم» راشناسایی ومعنای آن را در لغت نامه ها جستجو کنید .وسپس معنای آن رادر جدول زیر وارد کنید:

 

 

گام3:

نظر مفسران در مورد عبارت مورد نظر را جویا شوید و یافته های خود را در جدولی مشابه جدول زیر ساماندهی نمایید.

تفاسیر پیشنهادی:

ترجمه المیزان(علامه طباطبایی)، ترجمه مجمع البیان (طبرسی)، نمونه(مکارم شیرازی)، نور(قرائتی)، اطیب البیان(طیب)، احسن الحدیث(قرشی)

 

 

تکلیف1:

به نظر شما علت تعویض مداوم پوست بدن جهنمیان به جهت سوختن پوست قبلی در آتش به چه دلیل می باشد؟

 

تکلیف2:

آیا میان آیه 56 سوره نساء و مسئله انتقال درد از طریق پوست ارتباطی وجود دارد؟ 

شما عزیزان می توانید برای انجام این پروژه به طرح درس های ذیل مراجعه فرمایید:

انتقال درد از طریق پوست – جلسه اول

انتقال درد از طریق پوست – جلسه دوم

انتقال درد از طریق پوست – جلسه سوم

انتقال درد از طریق پوست – جلسه چهارم

 

انتقال درد از طریق پوست - بخش علمی

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان، تهیه: خدیجه خسروشاهی
تنظیم: یگانه داودی