تبیان، دستیار زندگی

انتقال درد از طریق پوست - جلسه دوم

هدف از این درس آشنایی با معنای دقیق واژه «جلد» و «نضجت» می باشد...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انتقال درد از طریق پوست - جلسه دوم

هدف:

آشنایی با معنای دقیق واژه «جلد» و «نضجت»

 

مقدمه:

در این طرح درس یک گام جلو تر می رویم و سعی می کنیم خودمان را برای فهم بیشتر آیه مجهز کنیم.

در همین راستا آگاهی از معنای واژگان اولین و مهم ترین گام در فهم معنای آیه است. یعنی بدون فهمیدن معنای لغات موجود در آیه فهم دقیق غیر ممکن است. نکته ای که باید این جا در نظر داشته باشیم این است که کلمات عربی مثل کلمات فارسی در طول زمان تفاوت معنایی پیدا کرده اند. برای مثال در زبان فارسی معنای کلمه «شوخ» از «چرک» و «کثیفی» به معنای «مزاح کردن» تغییر پیدا کرده است

 

کاری که هر شخصی در ترجمه و تفسیر قرآن باید انجام بدهد این است که با بررسی دقیق کلمات، معنایی که در عصر نزول برای مخاطبین قرآن قابل فهم بوده را مورد توجه قرار بدهد و بر اساس آن، آیه را معنا کند. البته از قرون ابتدایی نزول قرآن، تلاش هایی برای جمع آوری معنای کلمات قرآنی در یک مجموعه واحد، صورت گرفته است که اولین و مهم ترین این تلاش ها توسط شخصی به نام «ابن فارس» در کتاب «مقایس اللغه» می باشد. بعد از ابن فارس هم لغت نامه های دیگری نوشته شده که مهم ترین آن ها عبارتند از: «العین» نوشته خلیل بن احمد فراهیدی، «مجمع البحرین» نوشته فخرالدین طریحی، «مفردات» نوشته راغب اصفهانی، «لسان العرب» نوشته ابن منظور و «التحقیق فی کلمات القرآن الکریم» نوشته حسن مصطفوی.

این کتاب ها به زبان عربی نوشته شده که البته بعضی از آن ها به فارسی ترجمه شده اند. در این کتاب ها سعی شده با توجه به کاربردهای مختلف قرآنی و اشعار و ضرب المثل های عربی، معنای کلمات را بیان کنند

 

گام 1:

با وجود آنکه از معنای جلد آگاهی دارید، با این حال توصیه می کنیم برای انجام پژوهشی کامل و دقیق، به کتب لغت موجود در نرم افزار جامع التفاسیر مراجعه و معنای ریشه «ج-ل-د» و واژه ی جِلد را مطالعه و نکات مهم را در جدولی مشابه جدول زیر یادداشت نمایید.

کتب لغت پیشنهادی: ترجمه المفردات، قاموس قرآن، فرهنگ ابجدی، لسان العرب

 

گام2:

گام اول را در مورد واژه ی «نضجت» اجرا نمایید.

توجه داشته باشید با کمک نرم افزار ابتدا ریشه کلمه ی «نضجت» را شناسایی و سپس اقدام به یافتن معنای ریشه بنمایید.

 

تکلیف:

با توجه به معنای واژه جلود و نضجت ، به یافته های گام دوم طرح درس1 برگردید و بگویید به نظر شما کدامیک از مترجمین، معنای عبارت « نَضِجَتْ جُلُودُهُم » را دقیق تر بیان کرده است؟ چرا؟

 

شما عزیزان می توانید برای انجام این پروژه به طرح درس های ذیل مراجعه فرمایید:

انتقال درد از طریق پوست – جلسه اول

انتقال درد از طریق پوست – جلسه دوم

انتقال درد از طریق پوست – جلسه سوم

انتقال درد از طریق پوست – جلسه چهارم

 

انتقال درد از طریق پوست - بخش علمی

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان، تهیه: خدیجه خسروشاهی
تنظیم: یگانه داودی