تبیان، دستیار زندگی
کالریمتر ظرفی است که در حالت ایده آل محیط داخلش با بیرون ظرف ارتباط گرمایی ندارد و...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کالریمتر

کالریمتر

در آزمایشگاه، تبادل انرژی گرمایی بین دو یا چند جسم درون ظرفی به نام کالریمتر یا گرماسنج انجام می شود. کالریمتر ظرفی است که در حالت ایده آل محیط داخلش با بیرون ظرف ارتباط گرمایی ندارد.

کالریمتر (Calorimeter) دستگاهی است که برای گرما سنجی، اندازه گیری دمای واکنش‌های شیمیایی و تغییرات فیزیکی و همچنین ظرفیت گرمایی ویژه از آن استفاده می‌شود.

ریشه واژه کالریمتر لغت لاتین کالری به معنی گرماست.

انواع کالریمتر

  • کالریمترهای اسکن تفاضلی
  • کالریمترهای ایزوترمال (هم دما)
  • کالریمترهای سنجش حجمی (تیتراسیون)
  • کالریمترهای افزایش دهنده آهنگ واکنش
  • کالریمترهای ساده تنها متشکل از یک دماسنج متصل به ظرف فلزی پر از آب است که در بالای محفظه احتراق قرار دارد.

گرماسنج بمبی

بمب گرماسنج وسیله ایی برای اندازه گیری مقدار انرژی آزاد شده از سوختن نمونه‌های مورد نظر است برای استفاده از این وسیله است.

  1. نمونه ایی از ماده ی واکنش دهنده با وزن مشخص درون فنجانک بمب قرار داده شده و سپس با گاز اکسیژن تحت فشار پر می‌شود.
  2. بمب در مقدار معینی آب که در یک مخزن عایق کاری شده قرار دارد، گذاشته می‌شود در این مرحله دمای آغازین یادداشت شده سپس با گرم کردن سیستم افروزش که داخل نمونه قرار دارد واکنش سوختن آغازمی‌شود.   گرمای حاصل از واکنش به وسیله گرماسنج و محتویات آن ( آب) جذب می‌شود و پس از پایان واکنش دمای نهایی یادداشت می شود. به این ترتیب گرمای جذب یا آزاد شده را به دست می آید.


بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تنظیم: علی سرمدی