تبیان، دستیار زندگی

گوشت خوک در نگاه قرآن و معصومین (ع) - جلسه دوم

هدف از این درس شناسایی کلمات کلیدی آیات و معنای آنها به جهت فهم بهتر آیات می باشد...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گوشت خوک در نگاه قرآن و معصومین - جلسه دوم

هدف:

شناسایی کلمات کلیدی آیات و معنای آنها به جهت فهم بهتر آیات

مقدمه:

در طرح درس قبلی با آیات مورد نظر و معنای آنها آشنا شدید. در این طرح درس یک گام جلوتر می رویم و سعی می کنیم خودمان را برای فهم بیشتری از آیات مجهز کنیم.

در همین راستا آگاهی از معنای واژگان اولین و مهم ترین گام در فهم معنای آیه است. یعنی بدون فهمیدن معنای لغات موجود در آیه فهم دقیق غیر ممکن است. نکته ای که باید این جا در نظر داشته باشیم این است که کلمات عربی مثل کلمات فارسی در طول زمان تفاوت معنایی پیدا کرده اند. برای مثال در زبان فارسی معنای کلمه «شوخ» از «چرک» و «کثیفی» به معنای «مزاح کردن» تغییر پیدا کرده است

 

کاری که هر شخصی در ترجمه و تفسیر قرآن باید انجام بدهد این است که با بررسی دقیق کلمات، معنایی که در عصر نزول برای مخاطبین قرآن قابل فهم بوده را مورد توجه قرار بدهد و بر اساس آن، آیه را معنا کند. البته از قرون ابتدایی نزول قرآن، تلاش هایی برای جمع آوری معنای کلمات قرآنی در یک مجموعه واحد، صورت گرفته است که اولین و مهم ترین این تلاش ها توسط شخصی به نام «ابن فارس» در کتاب «مقایس اللغه» می باشد.

بعد از ابن فارس هم لغت نامه های دیگری نوشته شده که مهم ترین آن ها عبارتند از: «العین» نوشته خلیل بن احمد فراهیدی، «مجمع البحرین» نوشته فخرالدین طریحی، «مفردات» نوشته راغب اصفهانی، «لسان العرب» نوشته ابن منظور و «التحقیق فی کلمات القرآن الکریم» نوشته حسن مصطفوی.

این کتاب ها به زبان عربی نوشته شده که البته بعضی از آن ها به فارسی ترجمه شده اند. در این کتاب ها سعی شده با توجه به کاربردهای مختلف قرآنی و اشعار و ضرب المثل های عربی، معنای کلمات را بیان کنند.

 

گام1:

براساس ترجمه ی آیات به نظر شما کدام واژگان را می توان در زمره ی واژگان مهم پژوهش پیش رو به حساب آورد؟

 

 

در ادامه این واژگان به شما معرفی می شود. اگر این واژگان را درست شناسایی کردید باید به شما بگوییم : «احسنت!»

1- مشتقات ریشه ی «حَرَمَ» ،2- لحم

 

گام2:

اکنون با مراجعه به کتب لغت، تلاش کنید معنای دقیق این کلمات را بیابید و اطلاعات خود را در جدولی مشابه جدول زیر ساماندهی نمایید.

کتب لغت پیشنهادی: ترجمه المفردات، قاموس قرآن، فرهنگ ابجدی، لسان العرب

 

شما عزیزان می توانید برای انجام این پروژه به طرح درس های ذیل مراجعه فرمایید:

گوشت خوک در نگه قرآن و معصومین - جلسه اول

گوشت خوک در نگه قرآن و معصومین - جلسه دوم

گوشت خوک در نگه قرآن و معصومین - جلسه سوم

گوشت خوک در نگه قرآن و معصومین - جلسه  چهارم

 

گوشت خوک در نگه قرآن و معصومین - بخش علمی

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان
تهیه: سید شهاب الدین قطب شریف