تبیان، دستیار زندگی
دولت دهم جدولی مشتمل بر 40 پست سازمانی به نام و به عنوان «مقام کارشناس عالی» را در دبیرخانه شورای مشاورین رئیس جمهور ایجاد کرده که حقوق و مزایای آنها را با حقوق و مزایای معاونین وزرا، استانداران و سفرا همتراز کرده است. این تعداد کارشناس عالی، فقط مشاور عا
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ایجاد 40 پُست برای مشاوره به احمدی‌نژاد!


دولت دهم جدولی مشتمل بر 40 پست سازمانی به‌نام و به عنوان «مقام کارشناس عالی» را در دبیرخانه شورای مشاورین رئیس‌جمهور ایجاد کرده که حقوق و مزایای آنها را با حقوق و مزایای معاونین وزرا، استانداران و سفرا همتراز کرده است. این تعداد کارشناس عالی، فقط مشاور عالی رئیس‌جمهور هستند.

رسالت نوشت:

احمدی نژاد

پرسش این است که مگر رئیس‌جمهور چند مشاور دارد و می‌تواند داشته باشد که فقط 40 نفر کارشناس عالی را به تعداد مقامات مطرح در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری افزوده است؟ پاسخ چنین است: قانون‌گذار حداکثر تعداد مشاورین رئیس‌جمهور را 10 نفر تعیین کرده است.

2- در جوف همین مصوبه 8 کارشناس عالی برای شورای ایرانیان خارج از کشور و 19 مشاور عالی برای مرکز ملی رقابت از طریق همترازی به تعداد مقامات ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری افزوده شده است.

بخش سیاست تبیان

منبع : تابناک