تبیان، دستیار زندگی
باران نگارها، باران سنج هایی هستند که علاوه بر ثبت دائم میزان ریزش باران زمان شروع و پایان بارندگی ونیز تغییرات شدت باران را نسبت به زمان نشان می دهند ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

باران نگار

باران نگار

دانش پژوهان گرامی در این جا قصد داریم شما را با وسیله ای به نام باران نگار آشنا نماییم.

باران نگارها، باران سنج هایی هستند که علاوه بر ثبت دایم میزان ریزش باران زمان شروع و پایان بارندگی و نیز تغییرات شدت باران را نسبت به زمان نشان می دهند باران نگارها را می توان براساس ساختمان به سه دسته کلی تقسیم کرد:

1- باران نگار نوع وزنی

2- باران نگار نوع سیفونی

3- باران نگار ترازویی

باران نگار سیفونی

در این باران نگار آب حاصل از بارندگی از طریق دهانه ی گیرنده، وارد یک استوانه ی که درون آن یک شناور سبک تعبیه شده است می گردد. این شناور توسط یکسری اهرم ها به قلم ثبات متصل می شود، دراثر بارندگی سطح آب داخل استوانه به سمت بالا حرکت می کند و ضمن حرکت خود جسم شناور را به بالا انتقال می دهد، در نتیجه جسم شناور هم این حرکت را به قلم ثبت منتقل می کند. وقتی که ارتفاع آب داخل استوانه به یک حد مشخص رسید آب داخل آن توسط سیفونی که برای این منظور تعبیه شده است تخلیه می گردد که زمان تخلیه ممکن است بین 15تا 20 ثانیه به طول بیانجامد. یکی از نقاط ضعف این وسیله این است که در زمان تخلیه میزان بارندگی را ثبت نمی کند ودر نتیجه از میزان بارندگی که در حین عمل تخلیه می بارد صرف نظر می شود. سطح گیرنده این باران نگارها 400 سانتی متر مربع است.

باران نگارترازویی

این نوع باران نگار از یک ظرف فلزی تشکیل یافته است که توسط یک دیواره ی میانی به دو بخش یا پیمانه تقسیم شده است و این مجموعه در حالت تعادل ناپایدار بر روی یک محور قرار گرفته و می تواند روی آن محور نوسان نماید. همیشه یکی از این پیمانه ها مقابل محل جمع آوری آب باران قرار می گیرد وقتی که حجم داخل این پیمانه به یک حد مشخصی برسد در اثر نیروی وزن از حالت تعادل خارج شده و به سمت پایین سرازیر می شود وآب داخل آن تخلیه می گردد.

همزمان با این کار پیمانه دیگر به سمت بالا حرکت کرده و در مقابل لوله مرتبط با دهانه ی جمع کننده ی بارندگی قرار می گیرد، در این وسیله تعداد نوبت های خالی شدن پیمانه ها ثبت می گردد حجم پیمانه ها  معمولا طوری تعبیه شده است که هر بار تخلیه آن ها معادل 0/025 سانتی متر بارندگی باشد به این تر تیب با ضرب کردن تعداد نوبت های تخلیه ی ظرف ها در عدد 0/025  ارتفاع بارندگی در آن دوره ی زمانی به دست می آید.

باران نگار

مشخصات فنی باران نگارنوع وزنی

 1- قطر دهانه حدود 16 سانتی متر

2- اندازه گیری انواع بارندگی بر اساس سیستم وزنی

3- دارای سطل مخصوص جمع آوری انواع بارندگی

4- دارای سیستم تعادل وزنه ای كه حركت آن بوسیله اهرم به بازوی قلم منتقل و در نتیجه مقدار بارندگی به وسیله قلم بر روی نقشه دستگاه ( گراف هفتگی - ماهیانه)  ثبت می گردد.

5- مقدار 20 گرم وزن اندازه گیری شده معادل یك میلی متر بارندگی می باشد.

6- دستگاه قادر است در یك رفت و برگشت روی گراف میزان 160 میلی متر بارندگی را ثبت نماید.

7- وجود پره های باد شكن در اطراف دهانه دستگاه در مناطق باد خیز

8- تاثیر دمای هوا و تبخیر آب ذخیره شده در سطل مخصوص و نیز استخراج دقیق شدت بارندگی  ازروی گراف ثبت شده از عیب های اصلی دستگاه می باشند.

9- ارتفاع نصب( ارتفاع دهانه تا سطح ایستگاه 2 متر)

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تنظیم: اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

شیب سنج

با آچار آشنا شوید.

مبدل گشتاور پیچشی

اتوکلاو

سیم پیچ ها

انکوباتور