تبیان، دستیار زندگی
صداسنج شامل میكروفن، مدار الكتریكی و نشانگر می باشد. میكروفن تغییرات جرئی فشار هوا ناشی از صدا را گرفته و آن ها را به پیام های الكتریكی تبدیل می كند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

صداسنج

صداسنج

دانش پژوهان گرامی در این جا قصد داریم شما را با وسیله ای به نام صداسنج آشنا نماییم.

صداسنج شامل میكروفن، مدار الكتریكی و نشانگر می باشد. میكروفن تغییرات جریی فشار هوا ناشی از صدا را گرفته و آن ها را به پیام های الكتریكی تبدیل می كند.

این پیام ها توسط مدار الكتریكی تغییر یافته و در نهایت به صورت تراز صوتی بر مبنای دسی بل نشان داده می شود.

SLM تراز فشار صوتی لحظه ای را در یك موقعیت خاص می دهد.

برای اندازه گیری، صداسنج را در امتداد بازو در ارتفاع گوش قرار می دهیم. در بیشتر صداسنج ها، موقعیت میكروفن نسبت به منبع صوت چندان مهم نیست.

در دستورالعمل دستگاه در مود چگونگی قرار گرفتن میكروفن توضیح داده شده است. صداسنج را باید قبل و بعد از هر بار استفاده كالیبره كرد. که چگونگی انجام آن نیز در دستورالعمل آورده شده است

در بیشتر صداسنج ها میزان صدا در وضعیت پاسخ سریع و كند قابل اندازه گیری است.

میزان پاسخ دهی، مدت زمانی است كه دستگاه قبل از نمایشِ تراز صوت روی صفحه، توانایی محاسبه میانگین را دارد.(پاسخ دهی كند و تند)

اندازه گیری تراز صوتی محیط كار باید در وضعیت پاسخ كند انجام گیرد.

صداسنج

صداسنج نوع اول در كارهای مهندسی، آزمایشگاهی و تحقیقاتی به كار می رود و گران تر و دقیق تر است. صداسنج نوع دوم برای اندازه گیری در صنعت طراحی شده است.

هیچ گونه صداسنجی با دقت كمتر از صداسنج نوع دوم نباید جهت اندازه گیری صدای محیط به كار رود.

آنالیزور یا فیلتر وزنی كه در صداسنج ها موجود است با كلید روشن و خاموش به كار می افتد. برخی ازصداسنج های نوع دوم فقط در وضعیت (A) اندازه گیری می كنند. بدین معنی كه فیلتر آنالیزور A دایما در وضعیت روشن می باشد.

یك صداسنج معمولی (SLM) فقط صدای لحظه ای را اندازه گیری می كند و برای محیط های كاری با تراز صدای یكنواخت مناسب می باشد. اما در محیط های كاری با صدای ضربه ای و غیر یكنواخت و دوره ای، استفاده از صداسنج  معمولی جهت تعیین میانگین تماس فردی با صدا، در یك شیفت كاری اشتباه می باشد.

معرفی دستگاه صداسنج از نوع جمع شونده (ISLM) :

این دستگاه شبیه دزیمتر می باشد و تراز معادل صدا (ISLM) را در یك دوره ی زمانی اندازه گیری می كند.

اشكال این دستگاه در این است كه تماس فردی را مشخص نمی كند زیرا مثل SLM دستی می باشد و امكان اتصال به بدن را ندارد.

ISLM تراز معادل صدا را در موقعیت خاص اندازه گیری می كند حتی اگر تراز صدا مرتب تغییر كند، دستگاه یك عدد به عنوان تراز معادل را نشان می دهد.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تهیه و تنظیم: اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

شیب سنج

با آچار آشنا شوید.

مبدل گشتاور پیچشی

اتوکلاو

سیم پیچ ها

انکوباتور