تبیان، دستیار زندگی
محمدرضا صادق در حاشیه بازدید از غرفه شارا در بیستمین نمایشگاه مطبوعات با بیان این مطلب تصریح کرد: «تعامل بین روابط عمومی ها و رسانه ها خیلی قوی نیست و چندین بار با نشست هایی که با مسئولین روابط عمومی ها داشتیم به این نکته اشاره کردم که ارتباطی نزدیکتر و
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تعامل بین روابط عمومی ها و رسانه ها ضعیف است

محمدرضا صادق

محمدرضا صادق در حاشیه بازدید از غرفه شارا در بیستمین نمایشگاه مطبوعات با بیان این مطلب تصریح کرد: «تعامل بین روابط عمومی ها و رسانه ها خیلی قوی نیست و چندین بار با نشست هایی که با مسئولین روابط عمومی ها داشتیم به این نکته اشاره کردم که ارتباطی نزدیکتر و پویاتری را با رسانه ها داشته باشیم.»

محمدرضا صادق در حاشیه بازدید از غرفه شارا در بیستمین نمایشگاه مطبوعات با بیان این مطلب تصریح کرد: «تعامل بین روابط عمومی ها و رسانه ها خیلی قوی نیست و چندین بار با نشست هایی که با مسئولین روابط عمومی ها داشتیم به این نکته اشاره کردم که ارتباطی نزدیکتر و پویاتری را با رسانه ها داشته باشیم.»

وی افزود: «من فکر می کنم تعامل بین روابط عمومی ها و رسانه ها یک ارتباط دو سویه است به طوری که هم رسانه ها و هم روابط عمومی ها باید برای برقراری ارتباط بیشتر تلاش کنند.»

مشاور رسانه ای رییس جمهور عنوان کرد: «من فکر می کنم دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت می تواند در این راستا نقش آفرین باشد. البته در حال حاضر نیز برنامه هایی را در این رابطه در دستور کار دارد که در آینده نتایج آن اعلام خواهد شد.»

تنظیم: هومن بهلولی