تبیان، دستیار زندگی

گردش باد- جلسه اول

آشنایی با متن و ترجمه آیاتی که در آنها مسئله «گردش باد» مطرح شده است...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گردش باد - جلسه اول

هدف:

آشنایی با متن و ترجمه آیاتی که در آنها مسئله «گردش باد» مطرح شده است.

 

مقدمه:

خداوند در قرآن کریم از«باد»(ریح و جمع آن ریاح) ، 26 بار یاد کرده است که این میزان سخن گفتن از این پدیده ی جهان خلقت در چنین کتابی که هدفش هدایت انسان هاست می تواند بسیار قابل توجه و جالب باشد.

در این میان در دو آیه از آیات قرآن کریم با تعبیر «تصریف الریاح» مواجه هستیم که گویی بیانگر حقایقی در مورد پدیده باد است.

به نظرمی رسد آنچه حقایق نهفته در عبارت «تصریف الریاح» را آشکار می کند واژه ی «تصریف» باشد؛ زیرا همانطور که بیان شد «ریاح» جمع «ریح» و به معنای «بادها» است و ابهامی در معنای آن وجود ندارد.

 

گام 1:

با کمک نرم افزار جامع التفاسیر و با استفاده از کلیدواژه ی «تصریف» آیات مورد بحث را به همراه ترجمه آنها بیابید و با به کارگیری قابلیت کپی کردن محتوا از نرم افزار ، آنها را در فایل word و درجدولی مشابه جدول زیر وارد نمایید.

پیشنهاد می شود در بخش ترجمه آیات، به ترجمه های زیر مراجعه نمایید.

 

 

 

 

گام 2:

پس از بررسی آیات و ترجمه آنها، دقت کنید هر یک از مترجمان، معادل فارسی «تصریف الریاح» را چه چیز بیان کرده اند. نتایج بررسی خود را در جدولی مشابه جدول زیر وارد نمایید.

 

 

تکلیف:

با توجه به آنچه تاکنون یافته اید، به نظر شما «تصریف الریاح» بیانگر چه حقایقی در مورد پدیده باد است؟


شما عزیزان می توانید برای انجام این پروژه به طرح درس های ذیل مراجعه فرمایید:

گردش باد - جلسه اول

گردش باد – جلسه دوم

گردش باد – جلسه سوم

گردش باد – جلسه چهارم

گردش باد – جلسه پنجم

 
گردش باد - بخش علمی

 
بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان
تهیه: شهاب الدین شریف