تبیان، دستیار زندگی
حجاب، هنر زن و زن، هنر آفرینش است. رو گرفتن زن از نامحرم، هنری دینی و تجلی جمال اوست و عجز از آن، یک بی هنری آشکار است که از ارزش زن می کاهد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حجاب، هنر زن و زن، هنر آفرینش

برگزیده جملات و متون ادبی درباره حجاب


حجاب، هنر زن و زن، هنر آفرینش است. رو گرفتن زن از نامحرم، هنری دینی و تجلی جمال اوست و عجز از آن، یک بی‌هنری آشکار است که از ارزش زن می‌کاهد.


حجاب

* خواهرم، دنیا خراب‌ آبادی است که هر نقطه آن به مین‌های شیطان و نگاه‌های آلوده، ناامن گشته است؛ اما فرشته‌های حجاب در محفل انس و یاد خدا در امنیتی به سر می‌برند که دیگران از طعم آن بی‌خبرند.

* خواهرم، ویژگی‌های جسمانی زن از اسرار اوست و حجاب، حافظ اسرار زیبایی‌های زن است. پس مبادا اسرار خود را بر نامحرمان افشا کنی که بر خود خیانت روا داشته‌ای و خداوند خیانت‌پیشگان را دوست ندارد؛ بدان که پوشیدگی زن، مُهر تأییدی بر عفاف اوست.

* خواهرم، حضرت فاطمه (سلام الله علیها) صراط مستقیم زن مسلمان است و پوشیدگی، نمود بارز مکتب اوست. پس بکوش تا چون فاطمه باشی که حضرتش فرمود: بهترین چیز برای زن آن است که به مردی نگاه نکند و مردی او را نبیند.

* چادر تو لبیک خالصانه به پیام حضرت معبود است که جز در پرتو عشقش به انتخاب آگاهانه آن نتوان رسید.

* خواهرم، سادگی را زیور خویش ساز تا محتاج دیگران نباشی، چرا که زنان بزک‌کرده، فقرای جامعه‌اند که چونان مساکین، چشم به نگاه دیگران دوخته‌اند.

* حجاب اسلامی، تجلی زیبایی‌های معنوی زن است که حسن انتخاب او را به منصه ظهور در آورده است.

* پوشیدگی زن، همواره خاکریز بزرگی در برابر موج وسوسه‌ها و کج‌روی‌ها بوده است.

خواهرم، ویژگی‌های جسمانی زن از اسرار اوست و حجاب، حافظ اسرار زیبایی‌های زن است. پس مبادا اسرار خود را بر نامحرمان افشا کنی که بر خود خیانت روا داشته‌ای.

* ای ساکن دیار حجب و حیا، چه عارفانه به میدان آمده‌ای. پوشش دینی تو، پاکان روزگار را به شوق آورده است، چرا که این پوشش، از زره جنگاوران میدان رزم، بسی والاتر است که آن زره میدان جهاد اصغر است و حجاب تو، زره میدان جهاد اکبر.

* حجاب زن، مهد آرامش اوست که چون حصاری بلند از گلستان زیبایی‌های جسم و جانش حفاظت می‌کند.

* زن پوشیده، به نوعی محرومیت را به استعمارگران تحمیل می‌کند. چه اینکه اگر قله مستحکم حجاب زن مسلمان فتح شود، راه بردگی جامعه اسلامی هموار می‌گردد.

* حجاب، هنر زن و زن، هنر آفرینش است. رو گرفتن زن از نامحرم، هنری دینی و تجلی جمال اوست و عجز از آن، یک بی‌هنری آشکار است که از ارزش زن می‌کاهد.

خواهرم، سادگی را زیور خویش ساز تا محتاج دیگران نباشی، چرا که زنان بزک‌کرده، فقرای جامعه‌اند که چونان مساکین، چشم به نگاه دیگران دوخته‌اند.

* ای که در زیب و زینت خود فرو رفته‌ای؛ به ظاهر خویش غره مشو که وسیله آزمایش توست و نیک بدان که جسم زیبای آدمی، همانند لباس زیبنده او، روزی کهنه و زمانی ساکن قبر خواهد شد.

* ارزش تو، بالاتر از آن است که وجود خود را چراگاه چشم‌های گرسنه سازی، و محبت خدا را فدای محبت نامحرمان ساخته و سعادت آخرت را به پای هوس‌های زودگذر ریزی، از خدا بترس که آتش آخرت از آتش دنیا سوزان‌تر و شعله‌های آن از شعله‌های شهوت، فروزان‌تر است.

منبع: کتاب تحلیلی نو و عملی از حجاب در عصر حاضر گرفته شده، محمد رضا اکبری


باشگاه کاربران تبیان - ارسالی از: bahaar88

برگرفته از گروه: حجاب و عفاف