تبیان، دستیار زندگی
هدف از این جلسه آموزش مبانی تفكر انتقادی و ارزیابی كلی مراحل پروژه تهیه ی گزارش كتبی از مراحل كار به عنوان پیش نویس مقاله ی علمی می باشد...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جذب آب (اندازه گیری میزان جذب آب مواد مختلف هنگام پختن ) _ جلسه ی هشتم

اهداف:

آموزش مبانی تفكر انتقادی و ارزیابی كلی مراحل پروژه

تهیه ی گزارش كتبی از مراحل كار به عنوان پیش نویس مقاله ی علمی

وسایل مورد نیاز:

قلم و كاغذ

کامپیوتر مجهز به اینترنت

8-1 تهیه گزارش کتبی

1- در دوره ی آموزش پروژه محور (به منابع مطالعه مراجعه نمایید) یاد گرفته ایم كه اهداف آموزش جست و جو گری و آموزش از طریق پروژه چیست. بنابر این باید مراحل مختلف كار پژوهشی را جدا کرده و هر مرحله را به تفكیك ارزیابی كنید.

2- در یك برگه یادداشت کنید كه از ابتدای پروژه تا به حال چه کارهایی انجام داده اید. سعی كنید گزارش كارتان را مرحله به مرحله بنویسید، حتی می توانید این مراحل را با شماره از هم جدا كنند. این توضیح باید حدود یك برگه ی A4 شود. بعد از اتمام آن گزارش خود را برای ما ارسال نمایید.

3- مراحل مختلف كار پژوهشی را با مراحلی كه در كار خودتان تشخیص داده اید انطباق دهید. ممكن است بعضی مراحل مثل طرح سؤال پژوهشی را در گزارش تان قید نكرده باشید،‌ سعی کنید همه ی مراحل كار را از ابتدا به خاطر بیاورید، سپس مرحله ها را تفكیك كرده و تشخیص دهید.

8-2 مراحل کار پژوهشی

- مشاهده؛ اولین كاری كه انجام دادیم، مشاهده ی دقیق فرآیند پختن لوبیا بود. در این آزمایش سعی كردیم مشاهدات خود را با عبارات دقیق علمی توصیف كنیم.

- طرح سؤال پژوهشی؛ با مشاهده ی دقیق پختن لوبیا، یك سؤال درباره ی این مشاهده مطرح كردیم «مواد مختلف وقتی می پزند چه قدر آب جذب می كنند؟» این سؤال را می توان به سؤال های جزئی تری تبدیل كرد. مثل: «اگر به آب موادی مثل نمك یا روغن اضافه كنیم،‌ میزان آب جذب شده چه تغییری می كند؟ »، «چگالی مواد بعد از پختن كم می شود یا زیاد؟» ، «همه ی مواد به یك اندازه آب جذب می كنند؟»

- فرضیه سازی؛ بعد از طرح سؤال پژوهشی،‌ پاسخ این سؤال ها را حدس بزنید. بعضی از حدس هایی كه احتمالاً زده می شود این است كه «چگالی مواد مختلف وقتی می پزند زیاد می شود» و «مواد مختلف وقتی می پزند مقدار های مختلفی آب جذب می كنند» در این مرحله به بچه ها یادآوری كنید كه در این فرضیه كمیت ها دو دسته شده اند: ‌كمیت های مستقل و كمیت ها ی وابسته.

كمیت های وابسته،‌ آن هایی هستند كه تغییرات شان وابسته به تغییر یك كمیت دیگر است. در این جا چگالی مواد، متغیر وابسته است.

كمیت ها ی مستقل، ‌آن هایی هستند كه می توانیم به شكل مستقل در آزمایش تغییرشان بدهیم و تغییر دادن آن ها باعث تغییر كمیت های وابسته و نهایتاً نتیجه ی آزمایش می شود. در این جا زمان پخت و نوع مواد، كمیت های مستقل هستند كه خودمان انتخاب شان می كنیم.

آزمایش فرضیه و جمع آوری داده؛ برای پیدا كردن پاسخ سؤال های پژوهشی مان،‌ آزمایش هایی طراحی كردیم كه در آن ها بتوانیم تغییرات چگالی مواد مختلف را با زمان اندازه بگیریم. مفهوم آزمایش شاهد را مرور کنید (آزمایشی كه در آن تنها یكی از عوامل مؤثر را تغییر داده و بقیه ی عوامل را ثابت نگه می داریم تا اثر عامل متغیر مستقل را بر متغیر وابسته و نتیجه ی آزمایش را بررسی كنیم). بعد از آن جدول هایی طراحی كردیم كه داده های آزمایش را در آن ها یادداشت كنیم. همان طور که می دانید جمع آوری دقیق داده های آزمایش خیلی اهمیت دارد و یك ركن مهم در كار علمی،‌ ثبت داده های تجربی برای نتیجه گیری نهایی است.

- نتیجه گیری نهایی از داده ها و اثبات یا رد فرضیه؛ بعد از انجام آزمایش و ثبت داده های آن، به دنبال روش هایی برای نتیجه گیری از داده ها می گردیم. باید داده ها را به خوبی و با توجه به فرضیه ی ساخته شده مرتب كرد. در این مرحله استفاده از جدول و نمودار به نتیجه گیری درست كمك می كند. با توجه به داده های آزمایش، ابتدا باید چگالی مواد پخته شده را در زمان های مختلف محاسبه كنیم. برای آسان تر شدن نتیجه گیری می توان نمودارهایی رسم كرد كه با استفاده از داده های آزمایش، نحوه ی تغییرات چگالی را با زمان نشان بدهند. به دانش آموزان بگویید این كار را در جلسه ی آینده انجام خواهیم داد و نتیجه گیری نهایی آزمایش را خواهیم كرد. این نكته را هم متذكر شوید كه هدف كار پژوهشی اثبات فرضیه ی ساخته شده نیست بلكه بررسی درستی آن با معیارهای تجربی است.

- تهیه ی گزارش از كار پژوهشی؛ آخرین مرحله، تهیه ی یك گزارش كامل از كار پژوهشی است. بخش های مختلف این گزارش یا مقاله تقریباً منطبق بر بخش های كار پژوهشی اند كه در بالا گفتیم. اما تهیه گزارش را به طور دقیق تر در جلسه ی آینده آموزش خواهیم داد و زمان لازم برای تهیه ی مقاله را در اختیارتان خواهیم گذاشت.

در پایان این جلسه،‌ با توجه به آن چه امروز آموخته اید پیش نویسی از مقاله تان را تهیه نمایید. همچنین انتظار می رود در پایان این جلسه، نسبت به كاری كه در طول پروژه انجام می دهید نگاه انتقادی به دست آورده باشید و بدانید که در این پروژه چه کرده اید.

تکلیف 1: پیش نویس مقاله تان را که در خلال درس تهیه کرده اید، برای ما ارسال نمایید.

تکلیف 2: گزارش كارتان را که در یك برگه ی A4 تهیه کرده اید، برای ما ارسال نمایید. می توانید این برگه را اسكن كرده و فایل را در بخش تكالیف این جلسه آپلود كنید.

تکلیف 3: با توجه به فعالیت هایی که در طول پروژه انجام داده اید، انتظار می رود بخش های مختلف یك كار پژوهشی را شناخته باشید. بخش های مختلف کار پژو هشی خود را آماده کرده و برای ما ارسال نمایید.

محل بازدید/ اردو/ خرید: _______

منابع مطالعه: به بخش آموزش پروژه محور به آدرس الکترونیکی زیر مراجعه کرده و مطالب مفیدی در این زمینه کسب نمایید.

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=231216

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان

تنظیم: یگانه داودی

اندازه گیری میزان جذب آب مواد مختلف هنگام پخت _ جلسه اول

اندازه گیری میزان جذب آب مواد مختلف هنگام پخت _ جلسه دوم و سوم

اندازه گیری میزان جذب آب مواد مختلف هنگام پخت _ جلسه چهارم

اندازه گیری میزان جذب آب مواد مختلف هنگام پخت _ جلسه پنجم و ششم

اندازه گیری میزان جذب آب مواد مختلف هنگام پخت _ جلسه هفتم

اندازه گیری میزان جذب آب مواد مختلف هنگام پخت _ جلسه هشتم