تبیان، دستیار زندگی
هدف از این درس اندازه گیری میزان جذب آب برای لوبیا، نخود، رشته ی آش و سیب زمینی هنگام پختن با آب نمك، ثبت داده های آزمایش پختن مواد و آشنایی با آزمایش شاهد می باشد....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جذب آب (اندازه گیری میزان جذب آب مواد مختلف هنگام پختن )- جلسه ی پنجم و ششم

اهداف:

اندازه گیری میزان جذب آب برای لوبیا، نخود، رشته ی آش و سیب زمینی هنگام پختن با آب نمك

ثبت داده های آزمایش پختن مواد

آشنایی با آزمایش شاهد

وسایل مورد نیاز:

• حدود یک كیلو لوبیا (‌برای هر گروه حداقل 50 دانه) ، حدود یك كیلو نخود،‌ 30 تا 40 عدد رشته ی آش، 2 تا 3 عددسیب زمینی متوسط

• مقداری روغن مایع

• مقداری نمك معمولی آشپزخانه

بشر

دماسنج

استوانه مدرج

• ترازوی دقیق

كرونومتر یا ساعت مچی

• چراغ گازی

• كبریت

5-1 آزمایش شاهد

در این دو جلسه، ‌باز هم آزمایش های قبلی را تكرار خواهیم كرد با این تفاوت كه آزمایش های جلسات 2 و 3 را به جای آب با آب نمك انجام خواهیم داد. بنابراین روند كار كاملاً مشابه آن دو جلسه خواهد بود.

1- دربشر های محتوی آب داغ، مقداری نمك بریزید و خوب هم بزنید تا همه ی آن حل شود. سعی كنید محلول آب نمك غلیظی درست كنید. ( به ازای هر 100 سی سی آب ، 15 تا 20 گرم نمك در آن حل كنید.) باید آزمایش را در شرایط كاملاً مشابه آزمایشات قبل انجام دهید به جز یك تغییر كه آن هم افزودن مقدار مشخصی نمك به آب است. به این ترتیب می توانیم اثر این عامل را بر نتیجه ی آزمایش بررسی كنیم.

2- چند نسخه از جدول های ثبت داده را كه قبلاً طراحی كرده اید آماده کنید. قبل از شروع آزمایش بالای هر جدول بنویسید پخت با آب نمك.

3- پختن نمونه ها را مانند دفعات قبل شروع كنید. این بار نمونه ها را در بشرهای حاوی آب نمك بپزید.

پختن رشته در آب نمک

4- هر 5 دقیقه یك بار به شكل تصادفی نمونه بردارید. هر بار 5 دانه ی لوبیا یا نخود و در صورتی كه رشته یا سیب زمینی می پزید، هر بار 5 قطعه. اندازه گیری های جرم و حجم را هر بار تكرار كنید و نتایج را در جدول داده ها ثبت كنید.

اندازه گیری جرم رشته

نكاتی كه درباره ی اندازه گیری درست جرم و حجم گفته بودیم را فراموش نكنید.

در جلسه ی پنجم، آزمایش را با لوبیا و نخود در آب نمك انجام دهید و دو جدول نتیجه را پر کنید.

اندازه گیری تغییرات نخود با در نظر گرفتن زمان پختن

در جلسه ی ششم، آزمایش را با رشته ی آش و سیب زمینی خرد شده در آب نمك تكرار کنید. جدول ها را پر کرده و نسخه ای از هر کدام را به عنوان تکلیف برای ما ارسال نمایید.

آن چه در این چهار جلسه ی انجام آزمایش مهم است، دقت و حوصله است. احتمالاً از تكرار زیاد آزمایش ها خسته و بی حوصله می شوید. لازم است به این نكته توجه داشته باشید كه در هر كار علمی داشتن پشتكار اصلی مهم و اساسی برای موفقیت است. در انتهای هر جلسه داده هایتان را در جدول هایی كه در جلسه ی 4 با نرم افزار Excel طراحی كرده اید، وارد نمایید. در نتیجه در انتهای جلسه ی ششم، 8 جدول مختلف را با داده هاشان پر كرده اید.

اندازه گیری حجم رشته

در پایان این جلسه باید :

_ جدول های مربوط به پختن مواد را به دقت پر کرده باشید.

_ با معنای آزمایش شاهد آشنا شده و بدانید برای بررسی اثر هر یك از عوامل مؤثر بر نتیجه ی آزمایش،‌ باید بقیه ی عوامل را ثابت نگه داشته و تنها همان عامل را تغییر دهید.

تکلیف 1: در جلسه ی ششم، آزمایش را با رشته ی آش و سیب زمینی خرد شده در آب نمك تكرار کنید. جدول ها را پر کرده و نسخه ای از هر کدام را به عنوان تکلیف برای ما ارسال نمایید.

تکلیف 2: از مراحل انجام آزمایش شاهد تصویر برداری کرده و به همراه توضیحات لازم به صورت یک گزارش تصویری برای ما ارسال نمایید.

محل بازدید/ اردو/ خرید: _______

منابع مطالعه: فایل زیر اطلاعات مفیدی در باره روش کار با ترازوی آزمایشگاهی در اختیارتان قرار می دهد.

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان

تنظیم: یگانه داودی

اندازه گیری میزان جذب آب مواد مختلف هنگام پخت _ جلسه اول

اندازه گیری میزان جذب آب مواد مختلف هنگام پخت _ جلسه دوم و سوم

اندازه گیری میزان جذب آب مواد مختلف هنگام پخت _ جلسه چهارم

اندازه گیری میزان جذب آب مواد مختلف هنگام پخت _ جلسه پنجم و ششم

اندازه گیری میزان جذب آب مواد مختلف هنگام پخت _ جلسه هفتم

اندازه گیری میزان جذب آب مواد مختلف هنگام پخت _ جلسه هشتم