تبیان، دستیار زندگی
هدف از این جلسه كسب مهارت در انجام عملیات ساده و اولیه با نرم افزار Excel و طراحی و تهیه ی نسخه ی نهایی جدول داده ها می باشد....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جذب آب (اندازه گیری میزان جذب آب مواد مختلف هنگام پختن ) _ جلسه ی چهارم

اهداف:

كسب مهارت در انجام عملیات ساده و اولیه با نرم افزار Excel

طراحی و تهیه ی نسخه ی نهایی جدول داده ها

وسایل مورد نیاز:

دست نویس جدول داده ها

دست رسی به کامپیوتر مجهز به اینترنت و نرم افزار Excel

4-1 طراحی جدول با نرم افزار Excel

به جدول هایی كه تا به حال از نتایج آزمایش ها تهیه كرده اید دقت كنید. چه داده هایی در جدول ثبت کرده اید. (در هر جدول ‌به جز مشاهدات كیفی مربوط به رنگ و شكل نمونه ها، جرم و حجم متوسط نمونه ها نیز ثبت شده اند)

می خواهیم یادآور شویم هدف از انجام این آزمایش ها چه بوده. می خواستیم بدانیم وقتی مواد مختلف را می پزیم، چه تغییراتی در آنها صورت می گیرد. و به طور خاص می خواستیم اندازه بگیریم كه هر ماده چه مقدار آب جذب می كند. برای پیدا كردن پاسخ این سؤال، لازم است چگالی ماده را قبل و بعد از پختن در زمان های مختلف اندازه بگیریم و تغییرات چگالی دما را بررسی كنیم.

حال که شما با كمیت چگالی آشنا هستند، بد نیست بدانید كه چگالی هر ماده برابر است با جرم آن ماده تقسیم بر حجم آن. با داده های ثبت شده در جدول چگونه می توانیم به سؤال پروژه مان پاسخ دهیم. ‌چند بار باید ضرب و تقسیم های تكراری انجام دهیم؟ آیا احتمال این كه در این همه ضرب و تقسیم اشتباه کنیم وجود دارد؟‌ پس برای انجام چنین عملیات ریاضی، می توانیم از برنامه های كامپیوتری استفاده كنیم تا احتمال خطای محاسباتی بسیار كم شود و‌ محاسبات طولانی نشود.

ابتدا فایل آموزش Excel را از قسمت منابع مطالعه دانلود كرده و مراحل آن را گام به گام با دانش آموزان طی کنید. این بسته به صورت خود آموز طراحی شده، ‌اما بهتر است، مراحل مختلف آن را انجام دهید و برای هر مرحله تمرین كنید.

وقتی با فضای Excel آشنا شدید، می توانید عملیات ساده ی ریاضی را انجام دهید. جدول هایی برای ثبت داده ها طراحی كنید و داده های جدول های دست نویس تان را در جدول های جدید وارد كنید. همچنین ستونی برای محاسبه ی چگالی به جدول اضافه كنید كه با استفاده از تعریف فرمول چگالی، نرم افزار بتواند برای هر جرم و حجم اندازه گیری شده،‌ چگالی را محاسبه كند. جدول هایی كه باید طراحی كنید، قبل از وارد كردن داده ها، باید شبیه جدول زیر باشد:

با توجه به آزمایش هایی كه تا به حال انجام شده است، باید 4 جدول مختلف داشته باشید. فایل های جدول ها را ذخیره كنید(این كار را فراموش نكنید در غیر این صورت همه ی زحمت تان از بین خواهد رفت!) یكی از این فایل ها را به عنوان تكلیف این جلسه برای ما ارسال نمایید.

از جدول هایی كه طراحی كرده اید پرینت بگیرید. فایل های مربوط به جدول ها را روی یك دیسكت كپی كنید تا یك نسخه را نزد خود داشته باشید.

در پایان این جلسه باید :‌

- فضای نرم افزار Excel را شناخته و بتوانید عملیات ساده را با آن انجام دهید.

- جدول های داده ها را با اكسل طراحی كرده و داده ها را در آن وارد كنید.

تکلیف: یکی از 4 فایل جدولی که طراحی کرده اید را برای ما ارسال نمایید.

محل بازدید/ اردو/ خرید: دانش آموزان را ترغیب کنید تا برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه موضوع پروژه، به پخت مواد غذایی (غذاهای آب پز) در منزل توجه کنند و به سؤالاتی نظیر: چه مواد غذایی زودتر پخته می شود؟ کدام مواد غذایی هنگام پختن آب بیشتری جذب می کنند؟ رنگ آب هنگام پختن مواد مختلف چه تغییری می کند؟ و .... پاسخ دهند.

منابع مطالعه: برای اطلاع بیشتر در زمینه کار با نرم افزار اکسل فایل زیر را مطالعه نمایید.

فایل pdf

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان

تنظیم: یگانه داودی

اندازه گیری میزان جذب آب مواد مختلف هنگام پخت _ جلسه اول

اندازه گیری میزان جذب آب مواد مختلف هنگام پخت _ جلسه دوم و سوم

اندازه گیری میزان جذب آب مواد مختلف هنگام پخت _ جلسه چهارم

اندازه گیری میزان جذب آب مواد مختلف هنگام پخت _ جلسه پنجم و ششم

اندازه گیری میزان جذب آب مواد مختلف هنگام پخت _ جلسه هفتم

اندازه گیری میزان جذب آب مواد مختلف هنگام پخت _ جلسه هشتم