تبیان، دستیار زندگی
ران تأثیر گذار است نتایج یك پایان نامه نشان داد كه بین سطح اضطراب مربی و عملكرد ورزشكاران ، رابطه معكوس ومعنادار آماری وجود دارد. به گزارش سرویس پایان نامه ایسنا،عباس دائمی درپایان نامه كارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ور...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پایان نامه – ورزش

اضطراب مربی بر عملكرد ورزشكاران تأثیر گذار است

نتایج یك پایان نامه نشان داد كه بین سطح اضطراب مربی و عملكرد ورزشكاران ، رابطه معكوس ومعنادار آماری وجود دارد.

به گزارش سرویس پایان نامه ایسنا،عباس دائمی درپایان نامه كارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی خود با عنوان "بررسی رابطه اضطراب مربیان با اضطراب عملكرد بازیكنان فوتبال دسته اول باشگاه های شهرستان گناباد"، آورده است: هرچه نمرات اضطراب مربی بالا برود ،عملكرد بازیكنان تیم ضعیف تر می شود. به عبارت دیگر ، تیم ها به رده های پائین تر جدول سقوط می كنند.

در ادامه این پایان نامه آمده است : احتمالا رابطه صمیمانه واصولی مربی با ورزشكاران می تواند با ایجاد محیطی صمیمی وامن برای ورزشكاران ، ذهن آنان را از دغدغه و ناراحتی روانی كه ممكن است از جانب مربی ایجاد گردد دور و به فعالیت ورزشی متمركزنماید. برخورد مضطربانه، بازخوردهای بی مورد و بیش از حد مربی می تواند موجب برهم خوردن تعادل روانی یا تمركز ورزشكاران تحت نظر وی شده وممكن است منجر به عملكرد ضعیف فرد وتیم گردد.

دراین پایان نامه اضافه شده است : اضطراب مربیان ، تأثیر معنا داری بر تغییرات اضطراب بازیكنان دارد. همچنین بین اضطراب ورزشكاران با عملكرد آنها رابطه معكوس ومعنی دار وجود دارد.

در ادامه این پایان نامه كه درسال 81-1380 با راهنمایی دكتر محمد علی اصلان خانی دردانشكده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تدوین شده ، آمده است : هرچه تجربه ورزشكار بیشتر باشد، اضطراب او كاهش می یابد. این احتمال وجود دارد كه ورزشكاران پر تجربه به دلیل آنكه دررقابت های ورزشی در سطوح مختلف، اغلب موفقیت وناكامی را تجربه می كنند و همچنین مشكلات روانی ناشی از افكار و ایده های منفی وغیر واقعی را از خود دور می كنند، اضطراب كمتری نسبت به غیر ورزشكاران وحتی ورزشكاران كم تجربه داشته باشند.

به بیان دیگر ، ورزش ِ مرتب ومنظم ، و انجام مسابقات رسمی موجب می شود كه ورزشكار كمتر به محرك های مضطرب كننده توجه نموده وبیشتر به شیوه هایی می اندیشد كه در موفقیت او مؤثر است . لذا تمرین و تجربه ، موجب می شود كه بازیكن منابع اضطراب را شناخته و روش مقابله با آن را بیاموزد . بدین ترتیب ، ورزشكارضمن اینكه به محرك های غیر مربوط به وظیفه حركتی توجهی ندارد، به عوامل مؤثر بیشتر توجه می كند. درنتیجه مهارت وی بیشتر شده  و افزایش مهارت ، منجر به افزایش موفقیت می شود. به عبارت دیگر، فردی كه ماهر تر است، موفق تر نیز می باشد.

براساس نتایج این پایان نامه ، با افزایش سن ورزشكار، اضطراب وی نیزكاهش می یابد.

همچنین نتایج این پایان نامه نشان می دهد كه سطح اضطراب ورزشكاران تیم های موفق ، پائین تر از سطح اضطراب ورزشكاران تیم های ناموفق است .

گفتنی است، جامعه آماری این پژوهش شامل كلیه مربیان و بازیكنان فوتبال باشگاه های دسته اول شهرستان گناباد است كه در لیگ فوتبال این شهرستان درسال 1380 شركت كرده اند .  این تیم ها عبارتند از اتحاد، استقلال ، ایثار گران ، ایران جوان، پیروزی ، خاتم الانبیا، شاهین و فجر.