تبیان، دستیار زندگی
نعمت های مجهول
نعمت های مجهول
نعمت های مجهول
چون كودكان با خود حساب و كتاب می كنند؛ با خود می گویند: زمین خوردم؟ قبول. سرم به سنگ خورد؟ قبول. درد گرفت؟ این هم قبول ولی در عوض الان شربت و شكلاتی در دست دارم. و این یعنی كنار رنج ها، داشته ها را دیدن.
رزق و روزی؛ جاده ای دوطرفه
رزق و روزی؛ جاده ای دوطرفه
رزق و روزی؛ جاده ای دوطرفه
موجودی كه حیاتش نباتی است رزق و روزی اش، رزق و روزی كم و به اندازه خودش است؛ مثل گل كه همه رزقش در آب و خاك و نور آفتاب نهفته است اما موجودی كه به عالی ترین حیات یعنی حیات انسانی می رسد خدای متعال برای او رزق و روزی های دیگری را درنظر گرفته است.
چشمان دردسرساز
چشمان دردسرساز
چشمان دردسرساز
شاید دقایقی نمی گذرد كه طاقت تان تمام می شود و تسلیم این دو پلك نازك و لطیف می شوید. الحق كه نعمت بینایی چه نعمت بزرگی است كه خداوند در اختیار آدمی قرار داده است.
در راه خلیل شدن
در راه خلیل شدن
در راه خلیل شدن
به خاطر همین وابسته بودن آدمی به دارایی و دانایی خود است كه خداوند متعال می فرماید: لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون (هرگز به نیكوكاری نخواهید رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق كنید).
همدلی برای همیشه
همدلی برای همیشه
همدلی برای همیشه
مردمان در آن دوران در گمراهی و نادانی مفرط به سر می بردند؛ اما چرا مردم در آن دوران در گمراهی به سر می بردند و آیا اكنون هم این امكان وجود دارد كه جوامع در چنان شرایطی زندگی كنند؟
به شوق قله!
به شوق قله!
به شوق قله!
ائمه، شیعه را «من شایع علینا» تعریف كرده اند؛ یعنی كسی كه از آنها پیروی كند و بعد شیعیان به اندازه كمیت و كیفیت دنباله روی شان از راه آنها، ارزشگذاری می شوند.
تازیدن اجل
تازیدن اجل
تازیدن اجل
امـا هزار دریغ و افسوس كه اجل به او مهلت نمی دهد و مرگ، او را در كام خود فرو می كشد و آرزوهای دور و دراز را همراه خود به خـانه گـور می برد.
آداب بندگی
آداب بندگی
آداب بندگی
خوب كه فكر كنیم می بینیم داستان زندگی این بزرگان آنقدرها هم خارج از دسترس نیست كه اصلا به زندگی ما شبیه نباشد.
معراجی برای خاک
معراجی برای خاک
معراجی برای خاک
یا از خود می پرسیم یا از ما می پرسند «چرا؟» فرقی ندارد حكم درباره حرمت باشد یا كراهت یا استحباب یا وجوب، عادت كرده ایم فلسفه حكم را پیدا كنیم.
حالا چرا سقوط؟
حالا چرا سقوط؟
حالا چرا سقوط؟
حتی می توانیم با یك پیگیری ساده از اطرافیانمان موارد متعددی را بیابیم كه روزگاری رهرو قله های عبادت بودند و نزد خاص و عام شهره به دینداری ولی مسیر زندگی آنان به گونه ای دگرگون شد
شک؛ آفت مزرعه ایمان
شک؛ آفت مزرعه ایمان
شک؛ آفت مزرعه ایمان
ایمان به مثابه چراغی روشن و پرتوافكن است كه مسیر زندگی را روشن می سازد و آدمی را از ظلمت رهایی می بخشد. امام علی(ع) بین ایمان، علم و عمل همبستگی برقرار می سازد.