تبیان، دستیار زندگی
دانش آموزان زنجانی ارادت خود را به شهدا و امام حسین با گلباران مزار شهدا نشان دادند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سمیه آهکی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گلباران مزار شهدا توسط دانش آموزان در ایام محرم

 • گلباران مزار شهدا توسط دانش آموزان در ایام محرم
  گلباران مزار شهدا توسط دانش آموزان در ایام محرم
 • گلباران مزار شهدا توسط دانش آموزان در ایام محرم
  گلباران مزار شهدا توسط دانش آموزان در ایام محرم
 • گلباران مزار شهدا توسط دانش آموزان در ایام محرم
  گلباران مزار شهدا توسط دانش آموزان در ایام محرم
 • گلباران مزار شهدا توسط دانش آموزان در ایام محرم
  گلباران مزار شهدا توسط دانش آموزان در ایام محرم
 • گلباران مزار شهدا توسط دانش آموزان در ایام محرم
  گلباران مزار شهدا توسط دانش آموزان در ایام محرم
 • گلباران مزار شهدا توسط دانش آموزان در ایام محرم
  گلباران مزار شهدا توسط دانش آموزان در ایام محرم
 • گلباران مزار شهدا توسط دانش آموزان در ایام محرم
  گلباران مزار شهدا توسط دانش آموزان در ایام محرم
 • گلباران مزار شهدا توسط دانش آموزان در ایام محرم
  گلباران مزار شهدا توسط دانش آموزان در ایام محرم
 • گلباران مزار شهدا توسط دانش آموزان در ایام محرم
  گلباران مزار شهدا توسط دانش آموزان در ایام محرم
 • گلباران مزار شهدا توسط دانش آموزان در ایام محرم
  گلباران مزار شهدا توسط دانش آموزان در ایام محرم


منبع: خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان