تبیان، دستیار زندگی
دومین نمایشگاه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال(ویژه نامه)
دومین نمایشگاه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال(ویژه نامه)
دومین نمایشگاه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال(ویژه نامه)
دومین نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال روز شنبه، پانزدهم شهریور ماه سال جاری تا 18 شهریور ماه در سالن شماره یک محل دایمی نمایشگاه های بین المللی برگزار می شود.
هفتمین نمایشگاه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال
هفتمین نمایشگاه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال
هفتمین نمایشگاه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال
نمایشگاه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال (ITDMEX)، با هدف معرفی ظرفیت های فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال و توسعه سطح دسترسی جامعه به آخرین دستاوردها و نیز نمایش توانمندی های تولید محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی - اسلامی برگزار می شود.