سوالات متداول
سوالات متداول
سوالات متداول
پرسش و پاسخ های کاربران
راهنمای ثبت نام مجردها
راهنمای ثبت نام مجردها
راهنمای ثبت نام مجردها
تمامی نکاتی که لازم است متقاضیان عزیز قبل از ورود به پنل ثبت نام از آن مطلع شوند در این راهنما عنوان شده است؛ بنابراین قبل از هرگونه اقدامی برای ثبت نامتان این راهنما را حتما مطالعه نمایید.
عضویت معرفان در شبکه معرفان همسان گزینی
عضویت معرفان در شبکه معرفان همسان گزینی
عضویت معرفان در شبکه معرفان همسان گزینی
مراحل عضویت در شبکه معرفان ازدواج و نحوه کار در این شبکه...
راهنمای عضویت در سامانه همسان گزینی همراه با اخذ کد وساطت
راهنمای عضویت در سامانه همسان گزینی همراه با اخذ کد وساطت
راهنمای عضویت در سامانه همسان گزینی همراه با اخذ کد وساطت
با ورود به قسمت به روز رسانی نرم افزار نسخه دو و وارد کردن کد خود و نام کاربری و رمز عبور، اطلاعات مراجعین را در نرم افزار خود داشته باشید درحقیقت این کار تسهیل در امر ورود اطلاعات برای شما عزیزان خیرمی‌باشد.