تبیان، دستیار زندگی
ظاهرش رو دوست ندارم
ظاهرش رو دوست ندارم
ظاهرش رو دوست ندارم
برای ازدواج علاوه بر اینکه طرفین باید تناسب های لازم فکری، اعتقادی، اخلاقی، رفتاری، تحصیلی، فرهنگی و اقتصادی را داشته باشند، باید مقداری مطلوبیت ظاهری نیز وجود داشته باشد
بهار آمده
بهار آمده
بهار آمده
بهار آمده، باور میکنی که دیگر از امروز بالای هیچ صفحه‌ی تقویمی نمینویسند ۹۹؟