تبیان، دستیار زندگی
همانطور که می دانیم هرچه قدر دید انسان وسیع تر باشد شناختش از جهان پیرامونش کاملتر است ، اگر به ماهی توجه کنید می بینید که تازمانی که در آب است ....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : رضا هاشمی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هدف مابعدالطبیعه

هدف مابعدالطبیعه

اهداف کلی:

1-    شناخت هدف مابعد الطبیعه

شرح درس:

چکیده

همان طور که می دانیم هرچه قدر دید انسان وسیع تر باشد شناختش از جهان پیرامونش کاملتر است، اگر به ماهی توجه کنید می بینید که تازمانی که در آب است، شناختی از محیط خارج از آب ندارد، انسان هم همین طور است، اگر به جهانی که در اطرافش است به دید چرایی ننگرد قاعدتا سوالی هم برایش پیش نمی آید و در نتیجه به دنبال پاسخی هم نمی گردد و وقتی سوال و جوابی نباشد به دنبال آن علم ودر نتیجه شناختی هم نخواهد بود. پس سعی کنیم که اگر دید سوالی داریم با پرسیدن جواب های مستدل از اهلش این دید را پرورش دهیم و اگر چنین دیدی نداریم از این پس سعی کنیم در خودمان به وجودش آوریم.

هدف مابعد الطبیعه

فرقی که فلاسفه با انسان های عادی دارند این است که فلاسفه سعی می کنند دید کلی از جهان پیرامون خود داشته باشند چرا که موضوع فلسفه : مطلق وجود است و شناخت وجود یعنی شناخت جهان هستی چرا که غیر وجود عدم است و عدم بطلان محض است و چیزی نیست، بنابر این با شناخت وجود، جهان پیرامون نیز شناخته می شود.

هدف مابعدالطبیعه

فلاسفه سعی می کنند به دنبال پاسخ به سوالات اساسی بگردند و همان طور که می دانیم مسائل فلسفه، اساسی ترین سوالاتی است كه بشر می تواند بپرسد. ویژگی این سوالات، این است كه همیشه وجود داشته و خواهند داشت و هیچ علمی نمی تواند به آن ها پاسخ دهد. هر انسانی با این سوالات بنیادین كه به زندگی معنا می بخشند، روبه روست.

سوالاتی مانند:

  • جهان چگونه به وجود آمده؟
  • ماچگونه به وجود آمدیم؟
  • آیا این جهان خالقی هم دارد؟
  • اگر این جهان خالقی دارد ، دارای چه ویژگی هایی است؟
  • آیا خالق این جهان از خلق این جهان هدفی داشته است؟
  • آیا بعد از این جهان ، جهان دیگری هم هست ؟ و ...

بنابر این علم فلسفه به ما کمک می کند تا بتوانیم به سوالات بنیادین، پاسخ بدهیم و همچنین به ما این امکان را می دهد که دید کلی نسبت به جهان اطراف خود داشته باشیم و با این دید می توانیم جهان پیرامون خود را بهتر بشناسیم.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: رضا هاشمی