تبیان، دستیار زندگی
در این آموزش تعاملی، دانش آموزان متوسطه اول اطلاعات کاملی از چگونگی رشد دندان ها،نوع دندان ها،دندان ها در سال های مختلف عمر یک انسان، بخش های مختلف دندان آشنا می شوند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آشنایی با دندان ها

در این آموزش تعاملی، دانش آموزان متوسطه اول اطلاعات کاملی از چگونگی رشد دندان ها،نوع دندان ها،دندان ها در سال های مختلف عمر یک انسان، بخش های مختلف دندان آشنا می شوند.

آشنایی با دندان ها

در ادامه این آموزش تعاملی، شما با پاسخ به تعدادی سوال، اطلاعات خود را بررسی کنید.

برای دریافت این فایل آموزشی کلیک کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان