تبیان، دستیار زندگی
در این محیط تعاملی، روی استخوان های موجود در سمت راست کلیک کرده و آن را با ماوس بکشید و در جای اصلی و مناسب خود قرار دهید. برای تغییر استخوان ها، روی فلش های چپ و راست کنار عکس آن ها کلیک کنید....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

استخوان بدن انسان

در این آموزش تعاملی، دانش آموزان با استخوان های موجود در بدن انسان و محل دقیق برخی از آن ها آشنا می شوند.

استحوان بدن انسان

در این محیط تعاملی، روی استخوان های موجود در سمت راست کلیک کرده و آن را با ماوس بکشید و در جای اصلی و مناسب خود قرار دهید.

برای تغییر استخوان ها، روی فلش های چپ و راست کنار عکس آن ها کلیک کنید.

برای دریافت فایل آموزشی کلیک کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان