سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
در پرورش کرم جوان مهم ترین عامل تأمین برگ توت با کیفیت خوب است. داشتن برگ خوب مستلزم عملیات داشت مناسب توتستان، انتخاب صحیح برگ توت، یا برگ چینی صحیح و انتقال و نگهداری مناسب برگ ها است...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کرم ابریشم - جلسه هفتم

کرم ابریشم جلسه هفتم

اهداف:

بررسی مواد تغذیه ای کرم ابریشم

 

مقدمه:

در پرورش کرم جوان مهم ترین عامل تأمین برگ توت با کیفیت خوب است. داشتن برگ خوب مستلزم عملیات داشت مناسب توتستان، انتخاب صحیح برگ توت، یا برگ چینی صحیح و انتقال و نگهداری مناسب برگ ها است. تغذیه کرم جوان با استفاده از برگ توت دارای مواد مغذی کافی و عاری از بیماری نقش مهمی در سلامت کرم ابریشم، رشد سریع آن و تولید پیله ی مناسب دارد.

 

برگ توت جوان می تواند از توتستان های مخصوص کرم جوان جمع آوری و یا از برگ های قسمت انتهایی شاخه های توتستان معمولی برداشت شود. قبل از برگ چینی بهتر است گل انتهایی شاخه کند ه و دور انداخته شود. در فصل بهار برای سن اول از اولین تا سومین برگ، برای سن دوم از اولین تا پنجمین برگ و برای سن سوم از اولین تا هفتمین برگ پس از بزرگترین برگ شفاف و نرم استفاده می شود.

 

معیار کلی این است که برگ خیلی نرم و خیلی خشبی نباشد و برگ های بسیار نرم نیز حذف شوند. درفصول خشک برگ های بالاتر چیده می شوند که لطافت بیشتری دارند. البته در تابستان و پاییز برگ توت نسبت به فصل بهار کیفیتکمتری دارد و در نتیجه میزان تولید محصول به طور طبیعی کمتر است. به طور کلی برگ کرم جوان باید لطیف و پر سبزینه بوده، خشبی و یا نرم و نازک نباشد.

 

در شرایط آب و هوایی خشک برداشت برگ در خنکی صبح که رطوبت برگ زیاد تر است انجام می شود، ولی در شرایط مرطوب بهتر است برگ در غروب برداشت شود. در زمان بارندگی، برداشت می باید بلافاصله پس از خشک شدن برگ ها انجام شود. چون نور آفتاب نقش مهمی در فتوسنتز دارد، لذا برداشت در زمانی که شدت آفتاب کم می شود صورت می گیرد تا ضمن بهره مندی از حداکثر فتوسنتز، برگ توت نیز خنک شده باشد. از طرفی در وسط روز که دمای هوا زیاد است برداشت انجام نمی شود، زیرا تعرق برگ در این هنگام زیادتر بوده و برگ ها پس از برداشت پژمرده می شوند.

 

به منظور صرفه جویی در وقت و عدم مراجعه مکرر به توتستان توصیه می شود که برگ روز بعد، عصر روز قبل جمع آوری و یا در صورتی که صبح ها برگ ها چیده می شود، برگ عصر نیز جمع آوری شود. پس از برداشت به منظور حفظ رطوبت برگ می توان برگ ها را داخل سبدی ریخته، روی آن پارچه ی خیس قرار داد، برگ توت باید در جایی نگهداری شود که تبخیر در حداقل مقدار باشد تا برگ طراوت خود را تا حد امکان حفظ کند.

 

اندازه ی مناسب برگ

برگ کرم جوان باید خرد شود. برای خرد کردن یا برش دادن از چاقو و یا دستگاه برگ خرد کن استفاده می شود.

میزان برگ توت مصرفی

میزان برگ توت مصرفی به عواملی نظیر واریته ی توت، شرایط محیطی، کیفیت برگ، واریته کرم ابریشم و .... بستگی دارد.

این مقدار برای سن اول حدود 7/1 کیلو، برای سن دوم حدود 5 کیلو و برای سن سوم حدود 20 کیلو می باشد. مقدار برگ روزانه و نوبت های غذایی برای هر سن متفاوتاست.

 

این مقادیر بر اساس 3 بار تغذیه در روز برای پرورش بهاره هیبرید های ایرانی کرم ابریشم ارایه شده است. این مقادیر بر اساس دو سال متوالی پرورش تحقیقاتی گزارش شده است.

جدول 6-3 مقدار برگ توت مورد نیاز یک جعبه تخم نوغان هیبرید ایرانی برای پرورش بهاره برای سن های کرم جوان

سن اول : این سن 11 وعده ی غذایی نیاز دارد، لیکن اگر در روز اول شروع تغذیه در صبح زودتر و پس از براشینگ نیز برگ دهی انجام شود، برای وعده ی یازدهم تغذیه به برگ بسیار کمی نیاز خواهد بود.

سن سوم : دارای 11 وعده ی غذا می باشد و بر اسا خواب سن دوم، صبح یا ظهر روز بعد است.

 

مقادیر ارایه شده در این جداول قطعی نیست، زیرا همان طور که گفته شد عوامل متعددی بر میزان مصرف تاثیر دارد. معیار این است که در هر نوبت برگ دهی یک چهارم تا یک پنجم تغذیه شده به صورت برگ اضافی در بستر باقی بماند. به عبارت دیگر اگر تمامی برگ تغذیه شده مصرف شود نشان دهند ه ی ایناست که مقدار بیشتری باید تغذیه شود و یا اگر مقدار برگ باقی مانده زیاد باشد نشان دهنده ی این است که مقدار برگ کمتری مورد نیاز است.

 

اگر برگ دهی بر اساس مقادیر ارایه شده در جداول فوق انجام شود معمولا دو لایه برگ روی بستر را می پوشاند. بنابراین پس از چند بار پرورش به صورت تجربی برگ مورد نیاز هر وعده مشخص خواهد شد. چون پرورش پاییزه (شهریور ماه) نیز در استان های شمالی کشور قابل انجام است، لذا مقدار برگ مورد نیاز هر جعبه تخم نوغان هیبرید برای فصل پاییز هم مورد بررسی قرار گرفت.

 نتایج آزمایش ها نشان داد که اگر دما و رطوبت مورد نیاز کرم ابریشم تأمین شود، طول دوره ی لاروی تقریبا یکسان است ولی چنانچه واریته توت مصرفی یکسان باشد، میزان برگ مورد نیاز حدود 15 درصد کتر از مقادیر پرورش بهاره است.

 

گسترش بستر

رشد کرم ابریشم بسیار سریع بوده و میزان برگ مصرفی نیز روند افزایشی دارد. لذا باید بستر گشاد و ضمن آن، لارو ها به طور یکنواخت پخش شوند تا تمام لارو ها به یک اندازه تغذیه شوند. این کار سبب رشد یکنواخت همه ی لارو ها شده و همه به طور همزمان سنین لاروی را به پایان رسانده، وارد مرحله خواب می شوند. برای گسترش بستر از پر طیور استفاده می شود. چون در زمان خواب باید بستر خشک باشد لذا قبل از خواب بستر را بیشتر گسترش می دهند و کاغذ مومی نیز از روی بستر برداشته می شود. حداقل اندازه ی بستر یک جعبه کرم ابریشم هیبرید، برای سن اول 9/0 سن دوم 8/1 و سن سوم 6/3 متر مربع می باشد. البته بهتر است مساحت بیشتری تخصیص داده شود تا لارو ها به اندازه ی کافی از برگ توت تازه استفاده نمایند.

زمان تغذیه کرم جوان

زمان تغذیه به عوامل مختلفی همچون سیر یاگرسنه بودن لارو ها، شرایط محیطی، اشتهای لاروی و ... بستگی دارد. کرم ابریشم پس از تغذیه تحرک کمی دارد و سر و سینه ی خود را بالا نگه می دارد و پوست بدنش کشیده و کمرنگ می شود.

پس از هضم توت مصرفی پوست بدنش شل است و کرم ابریشم شروع به خزیدن می نماید که نشانه ی گرسنگی است.

30 دقیه قبل از تغذیه پوشش مومی برداشته می شود تا گاز های سمی جمع شده خارج و هوای تازه جایگزین شود. در مناطق خشک بهتر است تعداد دفعات تغذیه بیشتر شود.

در صورت فراهم بودن نیروی انسانی 3 بار تغذیه در روز و در مناطق خشک 4 بار توصیه می شود.

در صورتی که تعداد نوبت های برگ دهی زیاد شود باید مقدار برگ دهی در هر نوبت کاهش یابد. برای کرم جوان سه نوبت غذا دهی در ساعت اولیه ی صبح و ظهر و غروب ضروری است. ساعت های غذا دهی در جدول صفحه ی 66 و 67 و 74 ارایه شده است.

تعویض بستر تعویض بستر هر سن در شروع سن بعد و پس از اولین برگ دهی انجام می شود. بدین ترتیب که بعد از پوست اندازی لارو ها، توری چشمه ریز مخصوص کرم جوان بر روی بستر قرار گرفته، روی آن برگ ریخته می شود. پس از بالا آمدن لارو ها توری را مانند فرش لوله کرده و از روی بستر برداشته می شود. سپس باقی مانده ی بستر (برگ و مدفوع سن قبل) جمع آوری و معدوم می شوند. پس از تمیز کردن بستر، توری را به طریقی باز می شود که بستر حاوی لارو ها همانند قبل ایجاد شود (توری باید معکوس باز شود).

 

تکلیف:

 

محل بازدید/ اردو/ خرید:

 


 

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین