تبیان، دستیار زندگی
وظایف دانش آموزان در مدرسه به استناد آیین نامه اجرایی موجود در مدارس (مصوب ششصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 20 /٥/١٣٧٩)، در فصل ششم آیین نامه ذکر شده است.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

وظایف دانش آموزان

وظایف دانش آموزان

هرکدام از ما به عنوان افراد جامعه وظایفی داریم. مدیر، ناظم، معلم، کارمند بانک یا حتی دکتر و... اگر به خوبی از عهده وظایف خویش برنیایند باعث آشفتگی در زندگی شخصی و جامعه می‌شوند. دانش آموزان در طول سال تحصیلی (برای ساعاتی) ساکنان جامعه کوچکی به نام مدرسه هستند. آن‌ها می‌توانند جامعه کوچک خویش را به خوبی اداره کنند و یا باعث آشفتگی آن شوند. دانش آموزان در انجام وظایف نیازمند هدایت والدین و اولیای مدرسه هستند و اثر گذاری این دو گروه بر آنان می‌تواند قابل ملاحظه باشد. وظایف مربوط به مدرسه بر اساس آئین نامه‌ها و مقررات مشخص شده و مسئولین مدارس درصدد تحقق آن‌ها هستند. وظایف دانش آموزان در مدرسه نیز به استناد آیین نامه اجرایی موجود در مدارس (مصوب ششصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 20 /5/1379)، در فصل ششم این آیین‌نامه آمده است. در آیین‌نامه اجرایی مدارس، مقررات انضباطی دانش آموزان این گونه بیان شده:

وظایف دانش آموز در مدرسه

ماده 68- دانش آموزان در دوران تحصیل موظفند موازین اسلامی و مقررات آموزش و پرورش را در اخلاق و رفتار خویش رعایت کنند که اهم آن‌ها به شرح زیر است :

 1. رعایت شعائر دینی.
 2. رعایت ادب و احترام نسبت به مدیر، معاون، معلمان، مربیان و دیگر کارکنان مدرسه.
 3. رعایت حسن رفتار، اخلاق و همکاری با سایر دانش آموزان.
 4. سعی شایسته در تحصیل، رعایت مقررات آموزشی و تربیتی، انجام فرائض دینی و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی مدرسه.
 5. حضور به موقع در مدرسه و خروج از آن در پایان ساعات مقرر. (حضور در مدرسه در غیر ساعات مقرر برای استفاده از زمین ورزش، آزمایشگاه، کتابخانه، فعالیت‌های پرورشی و ... منوط به اجازه ولی دانش آموز و موافقت مدیر و به سرپرستی او یا یکی از کارکنان مدرسه مجاز خواهد بود)
 6. حضور مرتب در مدرسه و کلاس درس در تمام مدتی که مدرسه رسماً دایر است.
 7. رعایت بهداشت و نظافت فردی؛ همکاری با دانش آموزان دیگر و مسئولین مربوط در پاکیزه نگه‌داشتن فضای مدرسه.
  وظایف دانش آموزان

 8. استفاده از لباس، کفش، جوراب ساده و مناسب، اصلاح موی سر متناسب با شئون دانش آموزی برای پسران و رعایت حجاب مناسب برای دختران.
 9. خودداری از به کار بردن وسایل تجملی و آرایشی، پرهیز از همراه آوردن اشیاء گران‌بها و وسایل غیر مرتبط با امور تحصیلی به مدرسه.
 10. خودداری از خرید و فروش در مدرسه به غیر از مواردی که در آیین نامه شرکت تعاونی دانش آموزی پیش بینی شده است.
 11. مراقبت از وسایل شخصی و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال، تجهیزات و ساختمان مدرسه. (چنانچه دانش آموزی به وسایل و ساختمان مدرسه یا سایر دانش آموزان خسارت وارد آورد، باید خسارت وارده توسط دانش آموز یا ولی وی جبران شود.)

تبصره- برگه‌هایی که در موقع ثبت نام توسط دانش آموز و ولی او تکمیل می‌شود، باید حاوی اهم وظایف انضباطی دانش آموزان باشد تا ضمن آگاهی و توجه، دانش آموز و ولی او انجام این وظایف را تعهد کنند.

ماده 69- مدیر موظف است در مواردی که دانش آموز تأخیر ورود مکرر یا غیبت غیر موجه داشته باشد، مراتب را به اطلاع ولی وی برساند تا با همکاری ولی چاره جویی لازم معمول شود چنانچه غیبت دانش آموز پسر مشمول وظیفه عمومی بیش از حد مقرر در ماده 39 این آیین نامه باشد مدیر موظف است مراتب ترک تحصیل وی را به مراجع مربوط اعلام کند.

ماده 70- غیبت غیر موجه و تأخیر ورود دانش آموز در دفتر انضباطی ثبت و موجب کسر نمره انضباط می‌شود. در صورت تأخیر ورود مکرر یا غیبت بیش از حد، مدیر مدرسه موظف است با نظر شورای مدرسه تصمیم مقتضی را برابر مفاد ماده 76 اتخاذ نماید و مراتب را کتباً به ولی دانش آموز ابلاغ کند.

وظایف، نسبت به معلم
وظایف دانش آموزان

شاگردان نسبت به آموزگار خویش وظایفی برعهده دارند که در ذیل بیان می‌شود:

 • بچه‌ها باید در برابر مربی خویش مودبانه صحبت کنند و رعایت ادب را در اعتراض معلم داشته باشند. (گذشتن از خطای معلم)
 • دانش آموزان باید در مورد معلم غیرت داشته باشند، عیوب وی را پوشیده نگه دارند و در غیاب آموزگار از او دفاع نمایند.
 • آن‌ها باید معلم را از خود بدانند و با احترام از او یاد کنند.
 • شاگردان باید قبل از ورود معلم در نیمکت خویش قرار گیرند و پس از ورود وی به دنبال وسایلشان نباشند.
 • آنان باید قبل از ورود آموزگار تخته سیاه را پاک کنند و به تمیزی کلاس و نیمکت‌ها توجه نمایند.
 • دانش آموزان باید میز و صندلی معلم را تمیز و مرتب نگه دارند.
  وظایف دانش آموزان

 • شاگردان باید هنگام ورود مربی به احترام او بایستند و قبل از اجازه وی ننشینند.
 • آن‌ها نباید پس از ورود معلم به کلاس با دیگران صحبت کنند.
 • دانش آموزان نباید در کلاس چیزی بخورند (آدامس و...) و باید خوب به حرف‌های آموزگار گوش دهند.
 • بچه‌ها باید هنگام پرسیدن سوال در جای خود بایستند.
 • شاگردان نباید سر کلاس خواب آلوده باشند و سرشان را بر نیمکت بگذارند.
 • آنان نباید قبل از معلم از کلاس خارج شوند.
 • آن‌ها نباید هنگام صحبت با معلم دست‌ها را در جیب نگه دارند و در حضور وی با دوستان شوخی نامتعارف نمایند.
 • دانش آموزان نباید هنگام حضور معلم در جمع‌های غیر رسمی مثل مباحثه یا اردو پاها را دراز کنند.
 • شاگردان در صورت تمایل می‌توانند در اموری که گاهی معلمان به عهده آنان قرار می‌دهند همیاری و کمک لازم را داشته باشند.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: مریم عرفانیان

تنظیم: علی سرمدی