تبیان، دستیار زندگی
بین ساختار بدن انسان ها و جانوران دیگر مثل پرنده ها و درخت ها و باکتری ها شباهتی وجود دارد. همه آن ها از سلول ساخته شده اند. در این آموزش تعاملی، دانش آموزان با سلول، اجزای آن و چگونگی فعالیت سلول ها در جانداران پرسلولی آشنا می شوند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ساختار سلول غشاء و فرایندهای غشایی

در این فعالیت تعاملی، دانش آموزان دوره متوسطه دوم با ساختار مولکولی یک غشای سلولی آشنا شده و با نحوه عملکرد آن آشنا می شوند.

ساختار سلول غشاء و فرایندهای غشایی

بین ساختار بدن انسان ها و جانوران دیگر مثل پرنده ها و درخت ها و باکتری ها شباهتی وجود دارد. همه آن ها از سلول ساخته شده اند.

در این آموزش تعاملی، دانش آموزان با سلول، اجزای آن و چگونگی فعالیت سلول ها در جانداران پرسلولی آشنا می شوند.

برای دریافت فایل آموزشی کلیک کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان