تبیان، دستیار زندگی
هرگز نیاسود
هرگز نیاسود
هرگز نیاسود
شخص حسود درست نقش سمباده را دارد. او مایه صیقل خوردن تو می شود، تو را براق و برجسته می كند؛ آنچنان كه صفایی پیدا می كنی كه مپرس!
پیامبر خوبی ها
پیامبر خوبی ها
پیامبر خوبی ها
برای رسیدن به همه بزرگی ها، والامقام شدن ها و شكوه و عظمتی كه خدا برای بشر مقدر كرده بود، شاه بیت همه آموزش ها و تعالیمی كه پیامبران به آن اهتمام داشتند، تواضع، پرهیز از خود بزرگ بینی و تقوا بود.
چند قطره انار
چند قطره انار
چند قطره انار
برای من یك دست لباس معمولی آورده بود. من ولی دلم می خواست سوغاتی ام چیزی محیرالعقول باشد كه بشود پزش را جلوی همبازی ها داد مثلا یك بسته اسمارتیز.
حلال و حرام
حلال و حرام
حلال و حرام
یك بار اندازه ها را اشتباه می زد، یك بار رنگ چوبی را كه آورده بود اشتباه می كرد و این بار آخر هم كه اصلا جنس دیگری آورده بود.
من و همسایه یهویی
من و همسایه یهویی
من و همسایه یهویی
در كنار همین اسامی به ظاهر ساده، اسامی دیگری هم از همسایه ها به خاطر می آید كه كسب و كارشان در محل نبوده اما هر روز با خودشان و خانواده هایشان مواجه می شدیم و انگار در آن كوچه های باریك، غم و شادیمان یكی شده بود؛ همسایگی همین بود.
اخلاق
اخلاق
اخلاق
1-اخلاق سرمایه و بهترین و عالیترین دارایی ما است. 2- اخلاق خوب ، اختصاص به طبقه ای ندارد، در هر طبقه و صنفی پیدا شود مورد احترام واقع می گردد. 3- اخلاق خوب مانند آب جاری است كه موجب حاصل خیزی كشتزارها می شود. 4- اخلاق بالات...
آراء اندیشمندان
آراء اندیشمندان
آراء اندیشمندان
زندگی صحنه تلاش و بالندگی و لحظه های آن چون رودی در گذر است ، رودی مواج که در تلاطمش، انسانها ساخته می شوند؛ پس تا دمی باقی است از لحظات و سخنان دیگران عبرت بگیریم: - مردم ، از آدم تا امروز ، همانند دندانه های شانه با یکدیگر...