تبیان، دستیار زندگی
در این مسیر سومین چراغ را با کتاب بوطیقای معماری آفرینش در معماری ( جلد اول و دوم ) تالیف : آنتونی سی آنتونیادس با ترجمه : احمد رضا آی از انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ( سروش ) ، چاپ پنجم 1389 برمی افروزیم
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : علی طهرانچی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بوطیقای معماری

شهر کتاب ، شهر روشنی (٣)


در این مسیر سومین چراغ را با کتاب " بوطیقای معماری آفرینش در معماری ( جلد اول و دوم ) " تالیف : آنتونی سی آنتونیادس با ترجمه : احمد رضا آی از انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ( سروش ) ، چاپ پنجم 1389 برمی افروزیم .این کتاب در جلد اول با عنوان "راهبردهای نامحسوس به سوی خلاقیت معماری" شامل 267صفحه که در 2000 نسخه و به قیمت 70000 ریال و در جلد دوم با عنوان "راهبردهای محسوس به سوی خلاقیت معماری" شامل 586 صفحه که در 2000 نسخه و به قیمت 80000 ریال به چاپ رسیده است.

بوطیقای معماری

ساختار کتاب با فهرست مطالب ، مقدمه مترجم ، سپاسگزاری شروع میشودو مختصر صحبتی درباره مولف می نماید . در ادامه تقدیر، تشکر ، پیشگفتار و مقدمه مطرح می شود . در همین ابتدا مولف سعی دارد رویکرد علمی خود را برای مخاطب بازگو کند. بنابراین از انواع بوطیقا ، رویکرد بوطیقای مطلوب در معماری ، جامعیت ، زمینه توجه کنونی به جامع گرایی ، چالش انگاره های مدرن و پست مدرن سخن می گوید.

این کتاب درباره تئوری معماری است و به جنبه های مختلف قوه تصور ، تخیل و خلاقیت می پردازد و راهبردهایی را که از طریق آنها می توان در طراحی معماری به خلاقیت دست یافت معرفی می کند .این کتاب نتیجه چند سال پژوهش معمار – معلمی پروش یافته در جنبش مدرن است که در طی پانزده سال گذشته ، با بحث و جدل های موافق و مخالف دست و پنجه نرم کرده و مزایا و معایب پست مدرنیسم را مورد تفکر و تعمق قرار داده است.

پست مدرنیسم رویکرد غالبی است که بیشتر مطبوعات معماری به آن دامن زده اند و آثار بسیاری از معماران متاخر را شکل داده است ، اما در عین حال باعث ایجاد نگرانی هایی در دانشجویان و تضادهایی میان دانشکده ها نیز شده است.این کتاب به تلاشی در جهت کمک به پیشبرد این موضوع – به روشی سازنده، ورای هرگونه جدال سطحی و تضاد مخرب – اختصاص یافته است .کتاب ، با در نظر داشتن این هدف ، به گونه ای طراحی شده است تا بتواند خواننده را در ردیابی " راهبردهای خلاقیت " یاری دهد – راهبردهایی که با استعانت از آنها می توان قوه تخیل و تصور را به حرکت واداشت و خلاقیت معماری را پروش داد. این راهبردها شامل راهبردهای محسوس – که اکثرا مورد توجه جنبش مدرن بودند – و نیز راهبردهای نامحسوس – که بیشتر در جنبش پست مدرن تکامل یافته- اند – هستند .به یک معنا ، این کتاب نوعی سند نظری ترکیبی است که به دلیل نیاز به " سازگاری " میان تمام عناصر مثبت جنبش های مدرن و پست مدرن به وجود آمده است.دانشجویان – چه تازه کار و چه فارغ التحصیل – این کتاب را راهنمایی ساده و در دسترس خواهند یافت.

کتاب " بوطیقای معماری " تالیف آنتونی سی آنتونیادس و ترجمه : احمد رضا آی را انتشارات سروش در جلد اول شامل 267صفحه و در جلد دوم شامل 586 صفحه منتشر کرده است

این کتاب شکل دادن به انتظارات دانشجویان را راحت تر می کند ، و آنان را برای دریافت بهتر آنچه که از آتلیه طراحی ( جایی که راهبردهای مختلف خلاقیت معماری مورد توجه قرار می گیرند ) انتظار دارند ، آماده می سازد و در عین حال به آنها اطمینان خاطر می دهد که با تلاش و کوشش به شیوه جامع گرا در طراحی دست خواهند یافت.این شیوه ای است چالش برانگیز که به واسطه آن ، دانشجویان به طراحانی جدی و شایسته تبدیل می شوند و طرح هایشان فرزند زمانه خواهد بود.

بوطیقای معماری

نوشتار مذکور در دوجلد طبقه بندی شده است که در بخش اول با عنوان راهبردهای نامحسوس به سوی خلاقیت معماری می رود که هفت گفتار را پی می گیرد به ترتیب با عناوین گفتار اول : فرایند حلاقیت ، گفتار دوم : استعاره ، گفتار سوم: پارادوکس و متافیزیک راهبردهایی به خلاقیت ،گفتار چهارم : راهبرد تغییرپذیری فرم ، گفتار پنجم: ابهام زدائی و دست نیافته ، گفتار ششم : شعر و ادبیات ، گفتار هفتم : بیگانگی و چندفرهنگی که در آخر پایان جلد اول با پیوست یادداشت های بخش اول ،رقم می خورد.

در ادامه، جلد دوم با عنوان"راهبردهای محسوس به سوی خلاقیت معماری "شروع می شود که تا گفتار چهاردهم پیش می رود که به این ترتیب می باشد:گفتار هشتم: تاریخ ، تاریخ گرایی و مطالعه پیشینه ها ،گفتار نهم : تقلید و برداشت سطحی ، گفتار دهم: هندسه و خلاقیت ، گفتار یازدهم:تاکید بر مصالح ، گفتار دوازدهم : نقش طبیعت در خلاقیت معماری ، گفتار سیزدهم : خلاقیت از طریق ارتباط با دیگر هنرها و هنرمندان و گفتار چهاردهم : زندگینامه های معماران به مثابه ابزاری برای خلاقیت فراگیر و همه جانبه.

علی طهرانچی

کارشناس ارشد شهرسازی

بخش محیط شهر تبیان