خرپای ساده از اتصال چند میله مستقیم كه به طور مفصلی به هم متصل شده به طوری كه شبكه های مثلثی به وجود می آورد تشكیل می گردد. ضمناً نیرو های وارد بر خرپاها بایستی حتماً در محل اتصالات مفصل ها به خرپا وارد شوند....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تقدیری متوسطه 2 پارسه فرقانی

در نهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

پژوهشگران جوان متوسطه 2 پارسه فرقانی به مدیریت سرکار خانم فاطمه میرزایی مقدم درنهمین دوره جشنواره پروژه‌های دانش آموزی تبیان حضور داشتند.

 

پروژه ی سازه ماکارونی، گرایش هدفمند از این مدرسه جزء تقدیری های مسابقات این دوره از جشنواره شد. سمانه نوروزی و ملیکیا میرزایی پژوهشگران عزیزی هستند که این پروژه را با راهنمایی جناب آقای نظری انجام داده اند. در زیر خلاصه ای از این پژوهش ارایه می گردد.

 

تعریف خرپا

خرپای ساده از اتصال چند میله مستقیم كه به طور مفصلی به هم متصل شده به طوری كه شبكه های مثلثی به وجود می آورد تشكیل می گردد. ضمناً نیرو های وارد بر خرپاها بایستی حتماً در محل اتصالات مفصل ها به خرپا وارد شوند.

تقدیری متوسطه 2 پارسه فرقانی، سازه ماکارونی

کاربرد خرپا

خرپا‌ها توانایی تحمل نیروهای کششی و فشاری را دارند. در این گونه سازه‌ها به علت عدم وجود نیروی برشی و لنگر خمشی در تک تک اعضاء متشکله مثلث‌ها اتصالات باید به صورت مفصلی مدل شود.

 

طراحی سازه

تقدیری متوسطه 2 پارسه فرقانی، سازه ماکارونی

تحلیل سازه

تقدیری متوسطه 2 پارسه فرقانی، سازه ماکارونی

آزمایش ماکارونی

تقدیری متوسطه 2 پارسه فرقانی، سازه ماکارونی

پهن پلات

تقدیری متوسطه 2 پارسه فرقانی، سازه ماکارونی

فیکس اعضای کششی

تقدیری متوسطه 2 پارسه فرقانی، سازه ماکارونی

آماده کردن اعضای فشاری

تقدیری متوسطه 2 پارسه فرقانی، سازه ماکارونی

فیکس اعضای فشاری

تقدیری متوسطه 2 پارسه فرقانی، سازه ماکارونی

چسب ریسمان

تقدیری متوسطه 2 پارسه فرقانی، سازه ماکارونی
بلند کردن دیوارها
تقدیری متوسطه 2 پارسه فرقانی، سازه ماکارونی
زدن لینک
تقدیری متوسطه 2 پارسه فرقانی، سازه ماکارونی
زدن بادبند
تقدیری متوسطه 2 پارسه فرقانی، سازه ماکارونی
چسب گره
تقدیری متوسطه 2 پارسه فرقانی، سازه ماکارونی

مطالب مرتبط:

قوانین عمومی سازه هدفمند در نهمین جشنواره تبیان

دستاورد برتر متوسطه 1 سیمای نور

دستاورد برتر متوسطه 2 فرزانگان فلسطین

 

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه سارا خرّمی نژاد

تنظیم: نسرین صادقی