سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
گروهی از متخصـصان طـی چنـدین جلـسه در مـورد شـیوه سـازماندهی كتابهای كودك تصمیم گیری كردند. بدیهی است كه دو نسخه از كتاب های كودكـان نیـز ماننـد سـایر آثـار منتشر شده در ایران از طریق واسـپاری در اختیـار كتابخانـه ملـی قـرار می گیرد و مثل سایر منابع در...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : زهرا انصاری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

كتابخانه ملی كودكان و نوجوانـان ایران

كتابخانه ملی كودكان و نوجوانـان ایران

كتابخانه كودكان و نوجوانـان بـا هـدف ایجـاد مجموعـه ای اسـتاندارد و نمونه در سطح كشور، فراهم آوری و سازماندهی منابع كـودك ( شـامل كتــاب و مــواد غیــر كتــابی) در اوایــل دهــه1360 آغازبــه كــار كــرد.

 

گروهی از متخصـصان طـی چنـدین جلـسه در مـورد شـیوه سـازماندهی كتاب های كودك تصمیم گیری كردند. بدیهی است كه دو نسخه از كتاب های كودكـان نیـز ماننـد سـایر آثـار منتشر شده در ایران از طریق واسـپاری در اختیـار كتابخانـه ملـی قـرار می گیرد و مثل سایر منابع در كتابشناسی ملی ایران منعكس می شود. فهرست نویسی و رده بندی این كتاب ها بر مبنای جدیـد و طبـق مـوازین بین المللی اولین بار در كتابشناسی ملی ایران، نیمه دوم سال 1362 به چاپ رسیده است. در كتابخانه ملی با بیش از یكصد هزار نسخه كتاب به زبـا ن هـای فارسـی و لاتـین، 44 عنــوان نــشریه خــاص كــودك و نوجــوان، مجموعــه ای از مــواد غیركتــابی شــامل: لــوح فــشرده، نــوار كاســت و پــازل آموزشــی جهــت استفاده كودكان و نوجـوانـان و محققـان ادبیـات كـودك و نوجـوان در تاریخ 21/11/1385 به بهره برداری رسید. كتابخانه كودكـان و نوجوانـان بـا هـدف ایجـاد كتابخانـه ای اسـتاندارد ونمونه برای ارائه خدمات به گروه سنی 7 تا14 سال ایجاد شده است.

 

شرح وظایف

·         فراهم آوری كتابها و منـابع غیركتـابی منتـشر شـده در داخـل و خارج از كشور برای كـودك و نوجـوان و نیـز پژوهـشگران ایـن حوزه

·         ارائه خدمات به كودكان و نوجوانان 14-7 سال

·         ارائه خدمات به پژوهشگران كودك و نوجوان

·         ارائه خدمات جانبی چون قصه و شعرخوانی، نمایش فیلم و ...

·         بازدید از كتابخانه كودك و نوجوان

·         ایجاد نمایشگاه از آثار نقاشی كودك نوجوان

·         معرفی تازه های منابع كودك و نوجوان در سایت

·         آرشیو دو نسخه از كتاب های دریـافتی بـرای نـسل هـای بعـدی و

·         امانت نسخه سوم در كتابخانه

·         تهیه فهرستگان از كتاب های كتابخانه های كودك و نوجوان

 

خدمات

·         جستوجوی اینترنت (برای پژوهشگران)

·         رایت سیدی از منابع موجود در كتابخانه

·         ارائه خدمات كپی و پرینت از منابع

·         اطلاع رسانی از طریق سایت

كتابخانه ملی كودكان و نوجوانـان ایران

مجموعه

·         كتاب: بیش از 100000 نـسخه بـه زبـان هـای فارسـی، لاتـین و بریل (خاص كودك و نوجوان نابینا)

·         نشریه: 44 عنوان

·         منابع غیركتابی: سی دی، كاست، لوح آموزشی و ...

 

ساختمان

بنای كتابخانه در ضلع شرقی كتابخانه ملی در دو طبقه واقع شده است

طبقه اول منابع برای كودكان قرار دارد. شامل بخشهای:

-مرجع

-كتابها

-نشریات كودكان

-كتاب های ویژه كودك و نوجوان نابینا

-كتابهایی به زبان های دیگر كه در ایران منتشر شدهاند.

-دیداری و شنیداری سی. دی ها، كاست هاو...

-نقاشی (شامل ابزارها و وسایل نقاشی برای كودكان)

-نمایش تازه های كتابخانه

-قصه خوانی و داستان گویی

طبقه دوم منابع برای پژوهشگران كودك و نوجوان قرار دارد.

 

تجهیزات

1. قفسه های مخصوص كتاب های كودك

2. میز و صندلی مخصوص مطالعه كودكان

3. قفسه گردان مخصوص نمایش تازه های كتاب

4. قفسه مخصوص نگهداری لوح فشرده

5. قفسه مخصوص كتاب های مرجع

6. تابلو عكس نویسندگان كتاب كودك

7. مجسمه كودك و نوجوان

8. ابزار مخصوص نقاشی كودكان

9. مبل قصه گو

 

چگونگی بازدید: درخواستی به عنوان مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی بنویسید و همراه با مشخصات مدرسه به آدرس زیر ارسال کنید. پس از آن از طرف کابخانه تماس گرفته می شود و زمان بازدید مشخص می شود. در هر روز بازدید حداکثر 30 نفر از دانش آموزان می توانند حضور داشته باشند. برای هماهنگی می توانید با شماره 88644114 آقای اختیاری یا خانم حسین تماس بگیرید.

 

در سایت هم امکان پر کردن فرم بازدید در آدرس زیر وجود دارد:

http://icnl.nlai.ir/?scn=Form

کتابخانه کودک:

تلفن: +9821 81623200

 

معاونت كتابخانه:

تلفن: +9821 88644080-81

فكس: +9821 88644082

عمومی: 

تلفكس: +9821 88644104

+9821 88644133

ایمیل مدیریت وب سایت: icnl@nlai.ir

كتابخانه ملی كودكان و نوجوانـان ایران

آدرس پستی:

ساختمان كتابخانه ملی: تهران، بزرگراه شهید حقانی، بعد از ایستگاه مترو حقانی، خروجی كتابخانه ملی

ساختمان آرشیو ملی: تهران، بلوار میرداماد، نرسیده به میدان مادر، انتهای خیابان شهید بهزاد حصاری (رازان جنوبی)

 

مطالب مرتبط:

موزه فرش

موزه رضا عباسی

موزه ارتباطات پست و مخابرات

 

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه: زهرا انصاری

تنظیم: نسرین صادقی

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین