حال که وسیله ای به نام بومرنگ را شناخته ایم، با تاریخچه ی آن آشنا شدیم، انواع ساده ای از آن را ساختیم و آزمایش هایی روی آن ها انجام دادیم ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بومرنگ - جلسه دوازدهم

اهداف: جمع بندی مطالب ارایه شده در جلسات گذشته و نوشتن مقاله

 

12-1 بحث اول

حال که وسیله ای به نام بومرنگ را شناخته ایم، با تاریخچه ی آن آشنا شدیم، انواع ساده ای از آن را ساختیم و آزمایش هایی روی آن ها انجام دادیم، با چرایی و چگونگی حرکت بومرنگ آشنا شدیم و در نهایت یک بومرنگ واقعی به دست خودمان ساختیم، می خواهیم برای ارائه ی هرچه بهتر این کارها تلاش کنیم. نخست مروری بر مطالب گذشته انجام دهید. اهم مطالب مربوط به هر جلسه در حدود 3 یا 4 دقیقه برای خود یادآوری کنید.

 

مطالب مربوط به search (جستجو) در اینترنت – یافتن کلیدواژه - پیدا کردن تاریخچه بومرنگ - مقاله نویسی (ارکان اصلی یک مقاله) - ساخت بومرنگ های کاغذی - پارامترهای مربوط به یک بومرنگ کاغذی - پارامترهای پرواز بومرنگ - ساخت سکوی پرتاب و دلیل آن - آزمایش های مربوط به بومرنگ کاغذی - تحلیل آماری داده ها و نتیجه گیری - پدیدارشناسی - بومرنگ واقعی - پدیده های آیرودینامیکی مشابه - نیروی برآ و اثرات آن - دلیل حرکت عجیب بومرنگ، نقشه ی دقیق بومرنگ و بالآخره ساخت و پرتاب بومرنگ واقعی.

 

12-2 بحث دوم

حال که از جا افتادن تمام مطالب عنوان شده در این پروژه در ذهن خود مطمئن شدید، می خواهیم این پروژه را به عنوان یک مقاله ارائه کنیم و کارهایمان را برای افراد دیگر به طور خلاصه (مثلاً در یک نمایشگاه) توضیح دهیم. از اصولی که برای نوشتن یک مقاله ی خوب مطرح شد استفاده می کنیم.

نخست نامی برای مقاله خود انتخاب کنید. سپس در بخش چکیده، چکیده ی کارهایی که انجام داده اند و قصد ارایه ی آن ها را در مقاله دارید درج نمایید. دقت کنید که در چکیده نباید مطالب کاملاً توضیح داده شوند. فقط کافی است اشاره ای به کارهای انجام شده و هدف انجام این پروژه بشود. بعد از نوشتن چکیده چند نمونه از آن ها را برای دوستانتان بخوانید و اشکال آن ها را رفع کنید.

 

12-3 بحث سوم

برای نوشتن خلاصه و یا مقدمه می توانید به روند کارهای انجام شده در طول پروژه اشاره نمایید و خیلی موجز و کوتاه روال انجام گرفتن و نتایج آن ها را درج کنید. این قسمت را نیز می توانید در کلاس انجام دهید و نمونه های آن ها را در کلاس بخوانید.

 

12-4 بحث چهارم

برای نوشتن پیکره ی اصلی مقاله می توانید از قسمت هایی مثل: تاریخچه، بومرنگ های کوچک و آزمایش ها، بومرنگ واقعی و پدیده های مشابه، ایرودینامیک و پرواز بومرنگ و ساخت بومرنگ بهره ببرید. دقت کنید که در چنین مقاله ای نباید روش های جستجو در اینترنت و یا اصول مقاله نویسی را شرح دهید. بلکه باید از نتایج آن ها برای نوشتن هر چه بهتر مقاله استفاده کنید.

در این مقاله که یک مقاله ی تحقیقی و پژوهشی نیست، (و یک مقاله ی گزارشی است) می توانید از قسمت نتیجه گیری چشم بپوشید.

برای نوشتن هرچه بهتر مقاله می توانید از عکس هایی که در طول پروژه از وسایل آزمایش تان گرفته اید، از نمودارهای کشیده شده و عکس های کارگاه چوب هنگام ساخت بومرنگ استفاده کنید.

 

تکلیف 1: در طی یک هفته مقاله ی خود را کامل کنید و با راهنمایی معلم خود، اشکالات آن را رفع نمایید. مقاله کامل شده خود را برای ما ارسال نمایید.

 

تکلیف 2: گزارشی از روند کار و مشکلات موجود برای بهبود این طرح به ما ارائه نمایید.

 

مطالب مرتبط:

بومرنگ - جلسه اول

بومرنگ - جلسه دوم

بومرنگ - جلسه سوم

بومرنگ - جلسه چهارم

بومرنگ - جلسه پنجم

بومرنگ - جلسه ششم

بومرنگ - جلسه هفتم

بومرنگ - جلسه هشتم

بومرنگ - جلسه نهم

بومرنگ - جلسه دهم

بومرنگ - جلسه یازدهم

 

بخش پروژه های دانش آموزی تبیان

تهیه: اشکان بلوچی - تنظیم: فاطمه گودرزی