تبیان، دستیار زندگی
مدیرکل آموزش و پرورش شهرتهران گفت: برنامه عمل باید عینی باشد و تمام كسانی كه در اجرای آن دخیل هستند در طراحی هم مشاركت داشته باشند و در حوزه تربیت مشاركت شرط اصلی است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فرآیند اصلی تغییر رفتار در مدرسه انجام می شود .

فرآیند اصلی تغییر رفتار در مدرسه انجام می شود


مدیرکل آموزش و پرورش شهرتهران گفت: برنامه عمل باید عینی باشد و تمام كسانی كه در اجرای آن دخیل هستند در طراحی هم مشاركت داشته باشند و در حوزه تربیت مشاركت شرط اصلی است.


اسفندیار چهاربند مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: فرآیند اصلی تغییر رفتار در مدرسه صورت می پذیرد و در مدرسه باید به دنبال اجرای اهداف عملیاتی كه نشان دهنده كمیت و چگونگی اهداف است، باشیم.

وی زمان كافی و اثربخشی را یكی از شرایط برنامه ریزی عنوان کرد و افزود: در حوزه تربیت مشاركت شرط اصلی است.

چهاربند گفت: در برنامه ریزی ها باید نقاط قوت را مشخص كرد و عوامل پیشرفت را مشخص کرد.

مدیركل آموزش و پرورش شهر تهران داشتن یك برنامه عمل كاربردی و واقع بینانه را موجب ایجاد اعتماد به نفس و قدرت راهبری دانست و ادامه داد: نوآوری یكی از عوامل مهم برنامه ریزی مدارس است.

وی با اشاره به این كه برگزاری كلاس المپیاد را برای مدارس شاهد پیشنهاد نمی كنم اضافه كرد: برنامه های سنتی تكراری محیط مدرسه را كسالت آور می كند .


منبع: خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان